Verbetering doorstroming verkeer

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-10-2010 In 2011 worden bij knooppunten en op belangrijke doorgaande wegen waar verkeersopstoppingen plaatsvinden, technische ingrepen [dmv stoplichten en meer uitvoegstroken] gedaan die tot een vlottere doorstroming van het verkeer en een betere bereikbaarheid van de stad moeten leiden.
- de verkeerslichten op de nieuwe Randweg worden aan elkaar gekoppeld en het verkeer
wordt gemonitord;
- de verkeersdoorstroming op de rotonde Reitscheweg wordt verbeterd door bebording,
belijning en een extra rijstrook;
- de aansluiting van de Bruistensingel op de A2 is één van de grootste knelpunten in de
verkeersdoorstroming. De verkeerslichten hier worden gekoppeld en het verkeer wordt
gemonitord;
- er komt een zogeheten ‘groene golf’ op drie locaties om de doorstroming voor het
vrachtverkeer te verbeteren.
Daarnaast onderzoekt de gemeente of er een systeem kan worden ontwikkeld waarmee de huidige verkeerssituatie in en om de stad in beeld kan worden gebracht. Doel is  een betere en snellere omleiding van het verkeer als er  opstoppingen ontstaan.