Hoogwaardig openbaar vervoer langs Zuid-Willemsvaart

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2011 | Gewijzigd op: 16-04-2011
GroenLinks in de Bossche Raad stelt voor om tegelijk met de omlegging en verbreding van de Zuid-Willemsvaart en het aanpakken van knelpunten van de N-279 [Den Bosch-Veghel] het openbaar vervoer een forse impuls te geven. De Bossche fractie wil dat doen door al op korte termijn een sneldienst langs het kanaal te laten rijden en deze stapsgewijs uit te bouwen tot een hoogwaardig openbaar vervoer [HOV]. In die opzet zou een tram/lightrailverbinding het perspectief op lange termijn zijn. Lightrail is een verzamelnaam van spoorvervoersystemen die zich ergens tussen trein, tram en metro in bevindt: sneller dan een tram, lichter en goedkoper dan een trein.

Peter van Dooremalen, die namens Groen Links de HOV bepleit. Rechts het PVV-statenlid Harry van den Berg.
foto © roland brouwer, 15 april 2011.

Aanwezig waren Peter van Dorenmalen en Eric de Rooij [beide gemeenteraadslid voor GL in Den Bosch], Patricia Brunklaus [statenlid voor GL in Noord-Brabant] Harry van den Berg [statenlid voor de PVV in Noord-Brabant], Harry van Boxmeer [fractievoorzitter van Hart voor Veghel].

De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor een verhoging van het aandeel openbaar vervoer van 4% naar 6% en 10% minder autoritten. In het coalitieakkoord is afgesproken dat onderzoek zal gebeuren naar de invoering van nieuwe vervoer- en parkeermogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld een lightrail verbinding vanuit  Rosmalen [Groote Wielen], Den Bosch Noord en de regio of vanaf de transferia naar de stad en Centraal Station.

 Lightrail-tram van de Randstad-Rail, die tussen Den Haag en Rotterdam rijdt.

Het voorstel van Groen Links richt zich vooral op de regionale verbinding met Veghel-Uden en Veghel-Helmond. Het zoekt aansluiting bij de plannen voor een het 24u/7d transferium in Meerendonk, voor het GZG-terrein, bij een autoluwe binnenstadsring en bij de opwaardering van de N-279. Daarbij is ook de integrale visievorming voor het oude tracé van de Zuid-Willemsvaart in het kader van de structuurvisie van belang.

Vooral in Uden en Veghel [samen goed voor ruim 80.000 inwoners] wordt een railverbinding en aansluiting op het landleijke treinennet  van NS erg gemist.

Historicie en openbaar vervoersspecialisten zal het niet ontgaan zijn, dat  in de 19e eeuw tot ver in de 20ste eeuw er tramverbindingen bestonden van Den Bosch naar plaatsen in de Meierij, zoals onder meer de lijn van de Stoomtram-maatschappij 's-Hertogenbosch die naar Veghel-Helmond reed.
Een van de stopplaatsen was het Kardinaal van Rossumplein, dat  vóór 1931 nog de Veemarkt heette
.
 
foto © Stadsarchief
 

Het HOV-plan van Groen Links bevat de volgende fasen:
Fase 1: Een directe nieuwe buslijn tussen de Rembrandtlaan in Veghel en's-Hertogenbosch Centraal Stration.
Fase 2: Als de N-279 wordt opgewaardeerd de mogelijkheden bestuderen/uitvoeren van een vrije busbaan op de te verbreden nieuwe weg.
Fase 3: HOV rijdt met eigen materiaal op eigen baan [realisatie 20 jaar]. Hierbij wordt de vrije busbaan omgebouwd tot trambaan, omdat trams smaller zijn dan bussen zou er een dubbeltrambaan gerealiseerd kunnen worden.

De voordelen van een nieuw HOV-tracé: 20% minder reistijd voor de forensen dus ook 20% minder kosten, minder uitlaatgassen. Deze lightrail zou in de toekomst op groene stroom kunnen gaan rijden.
De HOV heeft ook een aantal knelpunten: Grondaankopen die duur uitvallen, projecten m.b.t de ruimtelijke indeling die al bepaald zijn en eventueel een belemmering zouden kunnen opleveren voor een HOV-lijn.

Volgens het realisatieprogramma HOV Noordoost-Brabant is voor het tracé Veghel-'s-Hertogenbosch vóór 2015 in totaal € 8,5 miljoen euro gereserveerd, waarvan €3,34 miljoen voor de gemeente 's-Hertogenbosch.
Voor de periode tot 2028 gaat het om €60,7 miljoen waarvan 6,5 miljoen voor de gemeente 's-Hertogenbosch. Investeringen zijn in beginsel voor de gemeenten. Exploitatie van de lijnen is een zaak van de provincie.
Voor de opwaardering van de N-279 volgens de huidige voorkeursvariant van de provincie bedragen de kosten €  300 miljoen euro. Dit geld is niet voorhanden maar zou deels van het Rijk moeten komen of worden voorgefinancierd door provincie en regio.
Combinatie van opwaardering N-279 met HOV maakt het voorstel sterker en toekomstvaster. De gezamenlijke kosten van beide projecten nemen af.

De gemeenteraad heeft onlangs besloten dat:
1. Samen met regionale partners een onderzoek te doen naar gefaseerde ontwikkeling van een snelle OV-verbinding langs de Zuid-Willemsvaart naar Veghel en Uden.
2. Dit voorstel te betrekken bij de plannen voor de N-279, Actualisatie structuurvisie, HOV Noord-Oost Brabant, transferium Meerendonk, autoluwe binnenstadsring.
3. In het voorjaar van 2012 een voortgangverslag te bespreken.

Meer info over de HOV via HOV Brabant


Terug naar boven