CDA+ VVD: Aanpak obesitas onder jongeren

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-06-2014 | Gewijzigd op: 10-06-2014
Ook in ‘s-Hertogenbosch is er een grote groep jongeren die last heeft van overgewicht en obesitas. 
Er zijn dan ook  ontwikkelingen gaande om overgewicht bij jongeren terug te dringen, zoals projecten ‘lekker in je vel’,  ‘Samen Gezond in West’ of de pilot “Les je Dorst”.Dan loopt er het initiatiefvoorstel ‘Aanpak problematiek overgewicht bij jongeren in ’s-Hertogenbosch’  door CDA en de VVD.

Den Bosch is JOGG-stad geworden, doel het terugdringen van overgewicht bij
jongeren.
Bij die aanpak gaat het om het mobiliseren van 5 pijlers:
-Politiek-bestuurlijk draagvlak,
-Publiek-private samenwerking
-Sociale marketing
-Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie 
-Verbinding preventie en zorg.

Het CDA en de VVD houden op 27 juni 2014 in Flik Flak aan de  Marathonloop 5 een bijeenkomst onder het motto: Verder doorgroeien middels een stadsbrede aanpak. Het doel is om kennis te delen, te netwerken en te bezien hoe we overgewicht en obesitas bij jongeren integraal kunnen aanpakken in ’s-Hertogenbosch.
Sprkers zijn wethouder Jeroen Weyers, Irene Koster [JOGG-regisseur],  Ellen van den Boogaart programmamanager JOGG Veghel.
Voor deelname:  opgave voor 23 juni mailen naar joggbijeenkomst@gmail.com