Oude naam terug voor Geestelijke Gezondheidszorg

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-01-2006 De GGz ’s-Hertogenbosch heeft de oude naam Reinier van Arkel opnieuw ingevoerd. In 1998, bij de fusie met het RIAGG en de RIBW, was er tegenzin over die naam van het psychiatrisch ziekenhuis van 1442. Maar nu de GGz een groot aantal zorginstellingen, wooneenheden en [poli-]klinieken telt, keert -mede onder invloed van de marktwerking - de keuze voor een gerenommeerde naam terug, zo licht directeur Paul Spronken toe. Niet ontkend wordt dat de naam GGz verwarrend werkte door de bestaande afkortingen zoals JBZ en GGD.
De herinvoering wordt vanmiddag in de Orangerie voor 550 medewerker[st]ers gevierd met een toespraak in rappvorm door dr. Gert-Ton Heyne.

Enig historische decor onderstreept het nieuwe logo. Dat bestaat uit de handtekening van Reinier van Arkel die de –oudste Nederlandse –instelling in 1439 bij testament sponsorde en uit een gekleurd blokje ‘GROEP’ om de uiteenlopende ‘dochters’ te onderscheiden.