Ombouw parkeergarage Keizerstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-12-2008 | Gewijzigd op: 10-05-2009
De verbouwing van de parkeergarage in de Keizerstraat is begin november 2008 begonnen. Door allerlei ingrepen wordt de garage van -aanvankelijk- 150 plaatsen geschikt gemaakt als openbare [traditionele] garage voor slechts 70 plaatsen. Dat gebeurt door het slopen van een systeem van automatisch wegzetten van auto’s in daartoe bestemde vakken.
Het werk van 2 miljoen moet eind dit jaar klaar zijn.

situatie april m2009
Met  man en macht wordt het interieur van de parkeergarage aan de Keizerstraat leeggehaald.

foto © paul krie, 7 mei 2009

situatie maart 2009
De parkeergarage in de Keizerstraat wordt uitgepeld. Het oude systeem wordt verkocht.
Momenteel -maart 2009 -  wordt een nieuwe installatie voor trappenhuizen en liften geïnstalleerd. Eind dit jaar [oktober] moet het werk van € 2,9 miljoen klaar zijn. 
De metalen onderdelen  voor de nieuwe inrichting wordt aangevoerd foto's  © marc venrooij, 4 maart 2009.


situatie januari 2009
Zo zoetjes aan wordt de parkeergarage Keizerstraat uitgepeld. Nu zijn de stalen framen van de garageboxen aan de beurt.

foto © paul kriele, 7 januari 2009.

situatie december 2008
De inrit, die ook een pupliekstoegang krijgt voor in- en uitgaande autobezitters en passagiers. De separate boxen worden weggehaald en er komt ruimte voor -minder-auto's, maar hellingbanen en  bijv. ooki liften,  vluchtgangen en trappen voor in- en uitgaand publiek.
foto's © paul kriele, 2  december 2008.

Een aanpassing van circa 2,9 miljoen euro betekent het herinrichten tot standaard parkeergarage die meer ruimte vergt voor het aan-en afrijden van auto’s. Zo moeten er vloeren in komen, nieuwe hellingbanen en meer loopruimten voor de in- en uitgaande personen, zoals trappenhuizen.
Bij die verbouwing horen ook nog personenliften, noodtrap, een veiligheidssysteem en een brandalarm.
Na de ombouw kunnen er op drie lagen ruim 250 auto's  staan. De verwachting is dat eind 2009  dit werk klaar is.

Zo mooi als dit zomersplaatje er uit ziet was het leven van deze volautomatische parkeergarage niet. Maar er nadert een nieuwe toekomst.
foto © paul kriele, 13 juli 2008.

De door de Brinkgroep in 2002/2003 gebouwde garage had meteen na de opening eind 2003 te kampen met storingen, wat tot schadeclaims over en weer leidde. Om de automatische garage alsnog voor bijna 2 miljoen geschikt te maken, daar ging de gemeenteraad niet mee akkoord.
Al met al behoort de garage –verhoudingsgewijs - tot een van de duurste objecten van dit zittende College en van de gekozen gemeenteraad. De bouw kostte bijna 4 miljoen, waarvan 1,4 voor de technische installatie [CVSS], de aanpassing zal zeker ruim 2 miljoen euro gaan bedragen. Daarbij dienen de kosten van een proces te worden opgeteld, evenals de derving van de jaren dat de garage niet exploitabel was. Inmiddels [2005] is de installateur CVSS failliet verklaard.

Terug naar boven