Uitstel zaak 'schilderijenheling' met deVanMeesens

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-02-2009 | Gewijzigd op: 08-01-2010
De persmeeting op dinsdag 16 september 2008 in de zaak van de heling van 5 [in 2002] uit het Frans Halsmuseum geroofde schilderijen met  vlnr politiewoordvoerder Rob van Velsen, hoofd communicatie OM Mariska Wijnbelt,  hoofd recherche [N-B] Albert van de Wetering en de directeur van het Frans Halsmuseum Karel Schampers.

foto © paul kriele, 16 september 2008.

Vader en zoon Van Meesen, mede-verdachten de 69-jarige RdV en de 46-jarige Boxtelse handlanger bij wie op 13 september vorig jaar in huis een deel van de transactie van de vijf zgn.
‘Frans Halsschilderijen’ **plaatsvond, komen niet de volgende week 4 maart 2009 voor, zoals was voorzien. De eerste zitting is uitgesteld tot na maart.
Er lopen nog wat procedures en het OM wil de verdediging in de gelegenheid stellen hun onderzoek te vervolmaken.
Op die eerder geplande zitting zouden de advocaten nog met allerlei aanvullende vragen kunnen komen en dat betekent dat de officier van Justitie dan niet aan de feitelijke zitting toe komt. Vandaar dat enige weken relaas wordt genomen. Maar op die eerste zitting gaat het toch nog om een zgn. regiezitting zoals een pro-forma zitting heet met verdachten die niet onder arrest vallen.
Zoals eerder gemeld zijn Bram Moszkowicz voor Hans van Meesen en Mark Teurlings voor Rob van Meesen de raadsheren.

**De schilderijen van o.a. Adriaen van Ostade en Jan Steen zijn ruim 3 miljoen euro waard, wat aanleiding was voor de politie op die dag in september 2008 bij de Van Meesens diverse dure spullen in beslag te nemen.