Zaak schilderijenheling op regiezitting JustitieDB

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-04-2009 | Gewijzigd op: 23-11-2020

Hierboven: mr. Bram Moszkowicz [l], de raadsman van Hans van Meesen [r.]
Onder: de Bossche advocaat mr. Jan-Hein Kuipers, de raadsman van een van de verdachten Walter Wubbe.
Onder rechts: de Amsterdamse, maar in Den Bosch geboren mr. Esther Vroegh, de raadsvrouwe van de van origine Bosschenaar H.R.

foto's © paul kriele, 8 november 2007 en 1 april 2009.
--------------------------------
-De 23-jarige Rob van M. blijft, door schorsing hechtenis, vooralsnog vrij man.
-De zogenaamd- eerst wel en toen weer niet -vernietigde afluistergesprekken [Tapgesprekken met/van verdachten en specialisten onder wie medici/advocaten/notarissen] in de zaak 'Schilderijenheling Frans Halsmuseum', waarover de verdediging aan de voorzitter van de rechtbank Van de Ven, vroeg om -alsnog -inzage.

Het was een lang durend en weinig kleurrijk circus, met 7 in toog geklede advocaten en vier van de 7 aanwezige verdachten, die geen woord hebben gezegd, en waarbij de voorstelling drie maal voor beraad door de rechtbank werd geschorst.
In die bijna zes uur durende regiezittiing, vandaag 1 april 2009 in het Paleis van Justitie kwamen o.a. deze aspecten van de heling van 5 schilderijen uit het Frans Halsmuseum aan de orde. In een regiezitting gaat het niet om de rol van de verdachten, maar richt de rechtbank met de Officier van Justitie zich op de gehele procedure, zoals de inzet van infiltranten, het volgen van de verdachten [afluisteren telefoongesprekken] en de rol van Justitie en politie. Daarover werden door de 7 respectievelijk raadsheren, onder wie de advocaten mr. Bram Moszkowicz [voor Hans van Meesen], mr. Jan-Hein Kuipers [voor Walter Wubbe], mr. Mark Teurlings [voor Rob van M.], mr. Esther Vroegh [voor H.R., die in zijn huis de beheerder van de schilderijen was op de dag [13-9-2008] dat ze werden aangeboden aan een infiltrant en daarop door de politie werden geconfisceerd] en mr. Bas Kurvers [voor kunstverzamelaar Ron de Vries] vragen gesteld.
 
........./...
........
Hierboven:  mr. Bas Kurvers [l], de raadsman van de uit Uden afkomstige, maar in Den Bosch woonachtige kunstverzamelaar Ron de Vries [r].
Onder links: door advocaat Bram Moszkowicz aangekondigde 'Robje' van M., die wordt bijgestaan door de Bossche advocaat mr. Mark Teurlings [r].

foto's © paul kriele, 1 april 2009.
--------------------------------------------------
Advocaat Arthur van der Biezen
-De kunstverzamelaar Ron de Vries maakte in de wandelgangen bezwaar tegen dit jaren lang durend proces. ‘Was indertijd maar via advocaat Van der Biezen ingegaan op mijn aanbod de schilderijen aan te nemen. Dan was je voor anderhalf miljoen euro klaar geweest dan de 6 miljoen die dit proces de gemeenschap gaat kosten. En er is ook nog 8 ton zoek. Officier Lukowski ging toen niet op mijn aanbod in,’ aldus De Vries.
De Bossche advocaat Arthur van der Biezen kwam opnieuw en herhaaldelijk in beeld door vragen van de raadsheren over de schilderijenheling en voormalig deken der advocaten Boskamp daarin. Mr. Boskamp zou aan de Bossche advocaat Van der Biezen gevraagd hebben of hij op enigerlei wijze van die heling iets boven water kon krijgen? Dat gesprek is gaan lekkenen, wat voor ondermeer Jan-Hein Kuipers -tot irritaties van justitie-officier Lukowski- het telkens ter sprake bracht.

‘Het OM is er nu al 3-4 jaar mee bezig,’ aldus De Vries die blijkbaar graag in de publiciteit staat. ‘Ik ben alom bekend, was een gevierd sportman [marathonloper] en had restaurants in Den Haag.’ Muv de verdachten wilde 70-jarige De Vries aanvankelijk niet op de foto, maar schoof toch nog vlug aan toen mr. Esther Vroegh [advocaat van H.R.] gekiekt werd. Deze kunstkenner De Vries werd deze week door REVUE [Simon Fuiken] als ‘..een import Bosschenaar, die een passie heeft voor kunst en soms illegale kunst koopt en verkoopt’, over 5 pagina’s geafficheerd. ‘Wat illegaal?,’ reageert De Vries, ‘wat ik doe is legaal. Ik heb nog nooit iets witgewassen, of ben nimmer ergens voor veroordeeld. Ik ben geen crimineel en er is mij nimmer - muv eenmaal in 1983 –iets ten laste gelegd, ‘aldus De Vries tegen het journaille dat volgens hem maar wat schrijft… of heult met de politie, zoals die Telegraafjournalist en RTL- tvpresentator John van den Heuvel.
De Vries: ‘Het enige dat ze mij kunnen verwijten, is dat ik een fantast ben’. Maar op de vraag van een van de journalisten hoe hij dan aan die schilderijen kwam, volgde een ontwijkend antwoord: ‘Misschien stonden ze wel naast de vuilnisbak..’.
 
Machtsvertoon of uit veiligheidsoverwegingen.. .? Surveillance-agenten en bewaking alom aanwezig bij de regiezitting rond de helingzaak van vijf schilderijen uit het Frans Halsmuseum.

foto © paul kriele, 1 april 2009.

Hans van Meesen
En de alom bekende Hans van Meesen..? evenals de andere drie verdachten kwam hij niet expliciet in  beeld, dan alleen in de pauzes, dankzij de loslippigheid van mede-verdachte Ron de Vries: "Waarom ze nu die Bossche zakenman zo op de hielen zitten, daarop antwoordde De Vries:  '.. die is gewoon een heel rijk man en daar is Justitie en zijn de ambtenaren met burgemeester Rombouts voorop, jaloers op.  Dat ze de pik hebben op die man blijkt gewoon uit het feit dat ze al zijn zakendoen dwarsbomen: geen vergunning voor café voorheen Poco Loco [Korte Putstraat], geen vergunning voor een restaurant in Heusden, beiden op naam van Hans' dochter Elise en Christians coffeeshop Speak Easy [Snellestraat] moet nu om een kleine overtreding een jaar dicht... Dat zijn de feiten, ' aldus De Vries. 

Vervolg proces
Eerst wordt op verzoek van alle raadsheren via de Rechter Commissaris inzage gegeven in de geheimgehouden, van de verdachten afgeluisterde, telefoongesprekken en wordt ook nog eens een reeks getuigen [functionarissen] en infiltranten, die bij deze helingzaak betrokken waren, gehoord.

Terug naar boven