Emoties overmannen verdachte Ron de Vries

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-11-2009 | Gewijzigd op: 25-11-2009
 'Ze hebben mijn gezin kapot willen maken.'

De 70-jarige Ron de Vries raakte bij het verhoor op woensdagmorgen 25 november 2009 zo geïrriteerd over de methodes van de politie die hem in 2007 en 2008  afluisterde en 'achtervolgde', dat hij in een geëmotioneerde bui een toespraak van 2 uur daarover aankondigde. 'Ik zal u daarover informatie geven,' aldus de Vries.

foto © paul kriele,  1 april 2009.

Vanmorgen woensdag 25 november 2009 -was in het Paleis van Justitie het vervolgverhoor door rechter A. van de Ven van een van de verdachten in de zaak schilderijenheling Frans Halsmuseum.
Zoals ook gisteren gebeurde beriep De Vries zich steeds op zwijgrecht, totdat..
De rechters lazen om beurten het hele feitenrelaas voor dat opgetekend was door de recherche aan de hand van telefoontaps en van het observatieteam, die beiden in 2007-2008 De Vries nauwgezet hadden gevolgd. Gisteren kwamen de caf'é's in beeld waar veel voorgesprekken plaatsvonden.
In die twee jaren [tot de bewuste 12e september 2008] waren er kontakten geweest van De Vries met personen uit de kunsthandel, handlangers en loopjongens, onder wie de Bossche Herman [vdL.] en een kunstbezitter, de inmiddels overleden Willem Pardon. Deze –tamelijk rijke - oudere man was vanuit Leiden naar Den Bosch [Ovidiuslaan] verhuisd. Uit diens huis, dat vol stond met klokken en schilderijen was, zoals de feiten zeggen, De Vries- dankzij de genoemde Herman- in het bezit van de huissleutel gekomen.
Totdat de officier van Justitie Lukowski De Vries vroeg niet steeds met zijn schoenen te tikken en ook nog eens toen de rechter hem er nogmaals op wees dat verdachte door steeds te zwijgen de kans ontloopt zijn verhaal te kunnen doen en de rechtbank hem - na de pleidooien - geen vragen meer kan stellen.
De Vries’ raadsheer Bas Kurvers moest zijn cliënt er steeds op aandringen zich in zijn emoties te beheersen.
De kwaad aangelopen De Vries: ‘Mijnheer de rechter, U neem ik niets kwalijk. Ik heb voor u nog een 2 uur lange toespraak klaar liggen met 31 punten die ik - met instemming van de advocaten - na hun pleidooi wil voorlezen.
De Vries heeft zijn verhaal met prof. Tak besproken.

Kurvers stelde, daarop inhakend, dat mijnheer De Vries een aantal dingen dwars zitten en dat het met die ‘2 uur lange toespraak ’ wel meeviel en dat punten die De Vries zou noemen ook in zijn pleidooi zullen worden aangehaald.
Maar De Vries was niet te houden. Toen de rechter hem vroeg waarom hij nù niets zei: ’Mijn advocaten hebben me gezegd, dat ik daar nu niet op vooruit moet lopen. Maar ik heb voor u nog zoveel informatie over de methoden van de politie die u niet in de rapporten aantreft.
Ik wordt steeds afgeschilderd als een crimineel. Mevrouw de rechter, u sprak over diefstal…. uit een woonhuis [Willem Pardon /Ovidiuslaan,pk].  Maar waarom heeft de politie mij, als ik zo’n crimineel ben, op dat moment niet aangehouden en niet gehoord..?Noemt u mij eens de straflijst die er over mij zou bestaan. Die is er niet !
Dat is allemaal dubbele informatie. Daar, zo zal ik u vertellen, zit van alles achter.
Ze hebben gewoon mijn gezin kapot willen maken.’


Terug naar boven