Uitstel straf voor Van Meesens ivm cassatie

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-05-2012 | Gewijzigd op: 23-11-2020
De drie veroordeelden in de zaak 'Heling van 5 schilderijen uit het Frans Halsmuseum', hebben beroep op beroep [cassatie] aangetekend tegen hun straf van ruim 3 jaar, waartoe zij de vorige week in het Bossche Gerechtshof werden veroordeeld.
De reden van hun cassatie is dat zij het niet eens zijn en te weinig worden gehonoreerd mbt de vormfouten, zoals een liegende rechercheur, gebruik van anonieme informaties en het afluisteren van telefoontaps.

Daar had de rechtbank wel enigszins rekening mee gehouden, maar in het beroep  werden die argumenten door het OM juist weer weggepoetst. 
Voorlopig -gedurende de cassatie - behoeven de drie, Hans en diens zoon Rob van M. en de Bossche kunsthandelaar RondeV. nog niet de cel af in, in afwachting van de uitslag.