Jaaroverzicht 2008: Januari

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-12-2008 | Gewijzigd op: 30-12-2008
Onderstaand de spraakmakende en belangrijke punten uit het jaar 2008 over de maand januari 2008
2 januari
-Het jaar begon met tumult. Dat kwam door een - eerder door de politie- miskende onstuimige oudejaarsnacht, waarin in De Donk en Hambaken opstootjes ontstonden tegen de brandweer en politie bij het uitoefenen van hun taak.
-19 jongeren werden rond oud-en nieuw opgepakt vanwege het illegaal afsteken van vuurwerk.
3 januari
-Gemeente reshuffelt kort na de instelling het fenomeen ‘wijkmanagers’ met als motief ‘het beter wijkgericht werken en vaardigheden afstemmen op problematiek in de wijken’.
Het puthuis is niet meer, maar de oude funderingen krijgen in het voorjaar van 2009 een piramidevormig dak.

foto © gerard monté, 2004.

-Het Puthuis liep als historisch element door het voorgaande oude jaar heen en liet ook in 2008 de gemoederen bezig.
KlubKoe begeleide haar ludiek haar 18e optreden in theater Artemis [5-1-2008] met Koegeluiden rond het Puthuis als protest tegen het verdwijnen van een voor sommigen [Kring Vrienden, St. Monumentenzorg en Jan van der Eerden] dierbaar en voor de gemeente een overbodig monumentje. Krap een week later, bij raadsbesluit van 7 januari 2008, gaat dit bouwwerk alsnog ten gronde.
-Aankondiging Jeroen Boschjaar. Twee intendanten Ad ’s Gravensande en Martijn Sanders gaan zich buigen over de opzet van het Jeroen Boschjaar in 2016.
6 januari
-‘Den Bosch is rijk zat,’ zegt Bosch Belang de partij die pleit voor het bevriezen van de OZB en voor rustiger uitgaven. 'Rijk', dankzij de Essentaandelen en de Bank van Nederlandse gemeenten. Dat neemt niet weg dat investeren noodzakelijk blijft, aldus de fractie.
-Ook veel tumult voltrok zich in de eerste maand in de criminele sfeer, dat veroorzaakt werd door een reeks overvallen in tankstation, speelhal [Toy Toy], en de drogisterijen Schlecker en Etos en brandstichtingen.
-Geheel door 2008 loopt de actie van Karel Burger [Stichting de Citadel] tegen eerst de sloop van een eind negentiende eeuwse fabriekshal tbv de bouw van een nieuwe loods voor de roeivereniging De Hertog op de oevers van de Aa, waar Burger ook tegen is.
7 januari
Het Vonk en Vlamterrein dat nog steeds bestemd is als locatie voor een ondergrondse parkeergarage. Voorjaar 2009 komt opnieuw het plan in de raad. foto's © gerard monté 30 mei 2004 [l] en paul kriele 24 april 2002 [r].

-BTC tennisclub De Pettelaer kreeg plots de deksel op haar neus toen 2 wethouders het bestuur in een reguliere ontmoeting berichtte, dat een verhuizing niet naar het hertenparkje in het Zuiderpark, maar naar de Meerendonk voor de gemeente na 21 jaar nog de enige optie is….
Kort erop verklaart de ALV tegen de locatie De Meerendonk en voor verhuizing binnen het Zuiderpark te zijn.
Het tot bemiddelaar gepromoveerde clublid Piet Lathouwers gebruikt de term ‘proletengedrag’ voor het gemeentelijk beleid.
9 januari
-Voorzitter van de gefuseerde Kamers van Koophandel Midden en Oost-Brabant Ton Nelissen zegt in Nieuwjaarsrede onder meer Brabant sterk op de kaart te willen zetten.
-Afghaanse vluchteling Ahmed Azizi krijgt in kader Pardonregeling 1e sleutel huis.
10 januari
-Korpschef Erik Akerboom spreekt in zijn Nieuwjaarsrede over toename agressie tegen hulpverleners [aanleiding oudjaarrellen]. Woning- en auto-inbraken zijn het afgelopen jaar gedaald en meer opgelost.
11 januari
-Op de Hambaken, die eind van het jaar ook in het nieuws komt, is een bende inbrekers van jongens van 13-15 jaar opgepakt. De tactiek is door aan te bellen de al of niet aanwezigheid van de bewoners te checken en later achterom terug te keren voor inbraak.
-Bisschop Hurkmans vertrekt naar Rome ter voorbereiding van het in mei 2009 te houden  jubileumjaar [filmopnamen en voorbereiding pelgrimage].
13 januari
-Provincie kondigt voor hele provincie [exkl.Eindhoven] gratis busvervoer aan, dat eind van het jaar omslaat in tariefsverlaging van het buskaartje voor 65-plussers en jongeren onder 12 jaar. Dat geldt  tijdens de daluren 30 eurocent en tijdens de piekuren 60 cent.
14 januari
-Gemeente belegt drie inspraakavonden voor bouwprojecten te weten op het voormalig HAS- terrein en langszij de Westenburgerweg [24 januari]. Ook komt er inspraak voor nieuwbouw SM’s en uitbreiding Noordbrabants Museum [31 januari].
15 januari
-Nog geen kredietcrisis, maar de Eden Hotel Group en de Wolff Cinema Group maken bouwplan bekend voor een Mega bioscoop en hotel op de locatie SM’s aan de Parallelweg. Het plan van 75 miljoen zal ism de Gemeente en de BV Paleiskwartier worden gerealiseerd. Het SM’s moet wijken...Presentatie volgt op 18 januari 2008 in Bestuurscentrum.
16 januari
-Afspraken tussen partijen over natuur en recreatie-invulling rond de stad. Het plan Groene Delta bevat o.a. fietspaden, accentuering verdedigingszone Frederik Hendrik [1629], toerismeboerderijen, verbinden ecologische zones en aanleg natuurzones. Partijen zijn: Milieufederatie, Staatsbosbeheer, provincie en gemeenten rond de stad, Natuurmonumenten en de waterschappen
-Orthen Links: Aanpak buurt ten westen van de rijksweg Orthen tot aan terrein Weenergroep. Orthen Links gaat op de schop. Er komt een draaiboek met de wensen en de rol van de bewoners/partijen en een buurthuis dat mede bedoeld is als vergaderlokaal voor Gemeente, bewoners en partijen. De Weenergroep zal tzt verhuizen.
18 januari
-Op de Bank van Leening [Schilderstraat] werd op vrijdag 25 januari 2008 de vlag in top gehesen vanwege het bereiken van het hoogste punt. De verbouwing is een eerste stap in de reeks aanpassingen van de [dansopleiding van de] Muziekschool Muzerije aan de Hinthamerstraat,  die eind 2010 klaar moet zijn. Oplevering Bank van Leening voorjaar 2009.

Oplevering van de Bank van Leening al in december 2008. Het wordt de Dansopleiding van
de Muzerije.

foto © paul kriele, 11 november 2008.
21 januari

-Burgemeester en wethouders bezochten in kader van Nationale voorleesdag peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen voor een voorleesuurtje. Ook in het Jeroen Boschziekenhuis ging de Raad van Bestuur voor met als doel het lezen te bevorderen.
22 januari
-Aart Wijnen, de Bossche denktank, nam op 22 januari 2008 in de Toonzaal afscheid als voorzitter van de BAI.
23 januari
-De sedert 1983 in Den Bosch woonachtige 53-jarige Eindhovenaar Wily Hoogers trekt door de stad met een mobiele fietsenwerkplaats. Hoogers is in dienst van FietsNed.
-In horecakringen zat men er al lang op te wachten en omwonenden van de Oetel in de Verwersstraat keken er nog reikhalzender naar uit: de verhuizing van de Oetel naar de Torenstraat11/13. Daar komt in het voormalige fraterhuis, dat laatstelijk een restaurant [Onasis resp. Gauchos] was, een jongerencafé.
-Aankondiging huisvesting 150 clienten met dubbele diagnose [drugs of drankverslaafd] en psychiatrisch in 5 hostels verspreid liggend over de stad
27 januari
-Op zondag 27 januari 2008 registreerde het Noordbrabants Museum voor de expositie Wauw de 100.000ste bezoeker. Het was de laatste dag van na De Gruyter en Knus de meest succesvolle expo van het museum in de laatste jaren.
Maar de museumdirectie liet zondag die mijlpaal voorbij gaan. Er was geen bloemetje, noch cadeau, noch een ontvangstcomité om die jubilaris te fêteren.
29 januari
-Er is een doorstart gemaakt na een periode van slecht contact van de bewoners rond het Eikendonkplein met de wooncorporatie Brabant Wonen. Dat heeft het proces gestagneerd. Het draagvlak voor de nieuwbouw is niet sterk. Met name de financiële ondersteuning [Sociaal Plan] vinden de huurders onbevredigend. Intussen hebben de huurders zich in de Bewonerscommissie Eikendonk georganiseerd. Dan zijn er nog de particuliere eigenaars die andere belangen hebben.
Het Eikendonkplein, waar de bewoners zich hebben georganiseerd mede uit protest tegen het slechte contact met de wooncorporatie Brabant Wonen.

foto © paul kriele, 3 juni 2008.

-Na carnaval wordt het werk aan de Markt weer opgepakt. De gemeente streeft naar een autoluwe binnenstad. Vanwege de ruimere opstelling van de marktkramen is er geen verkeer meer op de nieuwe Markt mogelijk. Later dit jaar blijkt dat fietsers wel door het voetgangersgebied mogen rijden.
30 januari
-Wethouder Eugster maakt bekend dat in juni 2008 in de hal van het Stadskantoor het nieuwe infoloket Wmo open gaat. Daar kunnen de burgers info krijgen over welzijn, zorg, woonvoorzieningen en inkomensondersteuning. Het is een gevolg op een uitbreiding van de dienstverlening inzake individuele verstrekkingen, schuldhulpverlening en initiatieven op gebied van armoedebeleid. Daarnaast kunnen inwoners ook telefonisch bij het loket terecht of via de website informatie over sociale voorzieningen opvragen of een afspraak maken.
-70% van de 1100 bewoners van ’t Zand [noordzijde] klagen over overlast van de coffeeshop Pistache op het Emmaplein. Dat blijkt uit onderzoek door HAS-studenten De Kempenlandstraat e.o had ook het hoogste gevoel van onveiligheid. Behalve die overlast staan ook opstoppingen, de taxi’s, de rommel en de hangjongeren in de wijk hoog genoteerd.
30 januari
Den Bosch telde op 1 januari 2008 136.499 mensen, ruim 800 meer dan een jaar geleden. Die toename is ook toe te schrijven aan het gering aantal sterfgevallen, waardoor het geboorteoverschot sterker in de groeicijfers meespeelt. De gemeente voorspelt dat de bevolking in 2008 door nieuwbouw [Groote Wielen] nog sterker zal stijgen.
- Om het illegaal storten van afval aan te pakken is .een verhoging van de afvalstoffenheffing met € 26 per jaar nodig. Maar het tarief voor het wegbrengen van afval daalt van alle ‘betaalde afvalstromen’ van € 0,20 naar € 0,05 per kilo. Ook zet de gemeente in op wijkgerichte acties en campagnes rond het aanbieden van afval.
Melden van illegaal storten en van zwerfafval kan via 6155555.Terug naar boven