Jaaroverzicht 2008: februari

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-12-2008 | Gewijzigd op: 31-12-2008
-De maand februari begint met -dit jaar –een vroege carnaval op 3,4 en 5 februari 2008
3 februari
-In de traditionele Oeteldonkse carnavalsmis heet plebaan Gert-Jan van Rossem ook ‘de schijnheiligen’ welkom…
-De drie dolle dagen is voor sommigen te dol. Er zijn heel wat bekeuringen uitgedeeld vooral na drankgebruik, ruzies en baldadigheid bij cafébezoekers die soms de toegang worden geweigerd.
De politie hield die dagen 1000 blaastesten en er waren ook tal van wildplassers die een bon kregen.
Loopgroep van studenten als De Wildplassers.

foto © gerard monté 4 februari 2008.

4 februari
-Op carnavalsmaandag werden tientallen personen aangehouden in de Kerkstraat mede vanwege agressie en schelden/tegenop agenten.
-Maar het Bossche carnaval liet dankzij groepen en individuelen ook politiek zien. Politici en bestuurders werden op de korrel genomen:
De Pintvatters [bepalen zelf wel hoe de Markt eruit komt te zien], Laot mar Lôpe [tekorten bij de luxe sporthal Flik Flak], De Jutters [kritiek op expo Jeroen Bosch, ofwel de kip met de gouden eieren] en de Dikkupkes [puthuis weg verhuizing Jeroen Boschbeeld].
Tot slot gooiden cv De Jokers de kritiek ook nog eens op een hoop. Hun wagen droeg als origineel motto: 'Gaot Oeteldonk Kiel haole ..? De poppen Rombouts, Yuri van Gelder, Rob van de Laar en vrouwe Justitia gaven met tekstbordjes aan waar het zo al mee misgelopen is: procedure Markt, onduidelijkheid Parade, bezuiniging openingsfeest Flik Flak, Paleiskwartier. Het zal velen zijn ontgaan, of het zal hen een worst wezen….
6 februari
-In die maand viel er ook cultuur te beleven: diverse culturele en of literaire instellingen ontvingen subsidie voor een totaalbedrag van 10.000 euro. O.a.Uitgeverij Heinen voor een boek over de Tilburgse dierentuin, de Wetten van Kepler [inmiddels opgeheven] voor een voorstelling Winterkoorts in Artemis, en voor ‘Onbederfelijk Vers [poëziefestival].
-Aswoensdag - ontvangt de 37 jarige -als burgemeester naar Vught vertrokken - voormalig Bossche wethouder Roderick van de Mortel in ’t Pumpke alsnog de Moeder Truuspoffer voor zijn [culturele] verdiensten voor de stad.
-8 februari
De reeks overvallen die in december 2007 startte zette zich in januari en februari voort. Begin februari worden een 17-jarige en18-jarige jongen berecht voor13 overvallen: 2x Toy Toy speelhal [Hinthamereinde] drogisterij Schlecker [Zuiderpassage], videotheek en Etos [Lokerenpassage], een BP-station op de Vlijmenseweg en een tabakswinkel annex broodjeszaak in West.
Ze krijgen resp. anderhalf en 2 jaar gevangenisstraf.
-De gemeente gaat in bestaande parkeergarages toiletgroepen inrichten die geschikt zijn voor zowel mannen als vrouwen. De eerste toiletgroep is al in de parkeergarage Wolvenhoek ingericht. Ook de parkeergarages Tolbrug, de garage in de Visstraat en de garage voor het station La Gare krijgen toiletvoorzieningen.
De reden van de omslag van openbare naar beschutte wc’s liggen in de aspecten toegankelijkheid, het kostenplaatje en het onderhoudsaspect van de ondergrondse toiletcabines.
-Lobby vanwege het naderend [..] 2016 Jeroen Boschjaar. Opnieuw vertrekt burgemeester Rombouts naar Zuid-Europa. Eerder [najaar 2006] gingen een museumdeputatie olv Jan van Laarhoven en in september 2007 Burgemeester Rombouts en Jo Timmermans naar Madrid [Prado en Lazaro]. Dit keer wordt: Lissabon [Bekoring van Anthonius] aangedaan.
11 februari
-Aankondiging Ontmoetingen met schrijvers. Dit jaar zal NOS-verslaggever en tv-ster Theo Verbruggen de Bossche Boekenweek [9 maart 2008 ] presenteren. De gasten zijn o.a. Arthur Japin, Douwe Draaisma en Jan Siebelink. Het thema is ’de ouderdom’.
-Brabant10 heet de hernieuwde –commerciële – provinciale – omroep voortgekomen uit TV&CO en RTV 10. De redactie opereert -later dit jaar - uit vier studio’s te weten naast Breda ook Tilburg, Eindhoven en Den Bosch.
13 februari
-Op 25 februari gaat de gemeente op de Markt [bij Paternoster] de vijf esdoorns kappen. Later zullen ook de 2 platanen en 1 esdoorn op de Pensmarkt verdwijnen.
-De raad mag beslissen of, na de proef vanaf 2004 met de natte horeca, nu ook de eetzaken [droge horeca] in het weekeind tot 4 uur ‘s nachts open mogen blijven [Cooling down half 4].
15 februari
-Definitieve bekendmaking van komst eerste hostell op Churcilllaan 77. Het tehuis is bedoeld voor dak-en thuislozen, die zowel psychische stoornis hebben, als langdurig verslaafd zijn. Het is een project van de gemeente samen met Novadic en Reinier van Arkel. Op woensdag 20 februari 2008 houden de instellingen in de Paus Joannesschool een informatieavond
17 februari
Het autopark van de Milieupolitie is overgeschakeld op aardgas als brandstof.

-Na de brandweer gaan ook de auto’s van de milieupolitie op aardgas rijden.
De Bewonersvereniging leefbare binnenstad is het op vele punten oneens met het gemeentelijk verkeersplan voor de binnenstad, de zgn. Hoofdinfrastructuur. Die is trouwens niet actueel omdat de omleiding van ‘de kanaal’ daarin niet is vervat, aldus de Blb.
18 februari
-Volgens gemeentelijk beleid moet de binnenstad autoluw en horen de auto’s in parkeergarages en op de transferia’s. Daar is de Bewonersvereniging leefbare binnenstad [Blb] het in principe niet mee oneens, maar ze bemerkt dat het parkeren van auto’s van de 11.000 binnenstadsbewoners steeds meer in de knel komt. Van alternatieve parkeerplaatsen -na opheffing van de Parade en straks de Beurdsestraat -is nog geen sprake, aldus de brief die voorzitter Renée Spermon op 28 januari 2008 naar B&W stuurde van de Blb.
-20 februari
De gemeente afdeling Verkeer heeft de groene golf op de traverse, met name rond Essent, hersteld. Daar kregen bezoekers van de parkeergarage Essent te gemakkelijk voorrang op traverseverkeer…
-Op woensdagmorgen 20 februari 2008 heeft wethouder Jetty Eugster met de leerlingen van het Rodenborchcolleg in Rosmalen officieel het startsein gegeven voor de actie Nederland Schoon. Doel van de actie is het dagelijkse zwerfvuil in de stad een halt toe te roepen.
-Op de laatste kaalslag van de Wolfsdonken, zoals voorheen het zuidelijke punt van het huidige Paleiskwartier heette, zijn behalve de eerder gepresenteerde bioscoop, kantoren en hotel, ook 50-75 meter hoge flats en op de hoek tegenover het Koning Willem 1-College, een torenflat van 90 meter gepland. Daartussen in voorzien de plannen ook in ‘kleinschalige commerciële functies als detailhandel, horeca en recreatieve functies, die gepland zijn in de plint van de gebouwen’.
De omstreden Ponte Palazzo, die bij Essent de traverse oversteekt, is weer in beeld.
Later dit jaar zal er een subsidiebedrag voor vrijkomen.
-Onder de noemer ‘Wijk uit naar parkeergarage Paleiskwartier’ is de gemeente in samenwerking met Avans en de HAS een offensief gestart om studenten en onderwijsmedewerkers te stimuleren de auto in parkeergarage Paleiskwartier te parkeren. ‘Vreemdparkeerders’ die hun auto in Boschveld en Deuteren parkeren, zijn de bewoners al langer een doorn in het oog. Reden voor de gemeente om deze campagne te starten.
-De werkloosheid in de stad staat op een historisch, laagste punt. Vorig jaar [2007] gingen 2740 meer mensen aan de slag, met name banen in de handel [stijging 2007: 2,9%] en de dienstverlening [stijging 2007: 6%] scoort de stad de laatste tien jaar het sterkst. Opvallend was de forse groei van de bouwsector: 8,7%.
In mei 2006 waren er nog bijna 7.000 werkzoekenden, eind december 2007 was dat aantal gedaald tot 3.754.
22 februari
Symbolische viering eerste schop voor aanleg Randweg bij de Heun.Vlnr.de gedeputeerde Cora Steffens, de Bossche wethouder Bart Eigeman en wethouder Willem Kraanen van Vught.

foto © paul kriele, 25 april 2008.

-Maandag 25 februari 2008 houdt de gemeente in het Bestuurscentrum een infoavond over de aan te leggen Randweg. Deze voorheen genoemde Gementweg verbindt de Heun [Motel Vught] met Willemspoort [Jeroen Boschziekenhuis]. De weg gaat de traverse aanzienlijk ontlasten. De aanleg omvat naast een spoorwegtunnel, ook twee 15 meter brede ecotunnels ter hoogte van de voormalige marechausseekazerne, tegenwoordig de kantoren van Groenewoud.
Het kappen van bomen langs het Drongelenskanaal en nabij de Heun [aan de Bossche weg] is al begonnen.
23 februari
-Vrijdagavond laat, kort voor middernacht, is het leegstaande pand Churchilllaan 77, dat voorbestemd was als hostell in brand gestoken en grotendeels vernield. De komst van ernstige drugsverslaafden en ex-gedetineerden, zo dicht bij woningen en scholen, bracht veel commotie met zich mee. De vrijgekomen asbest die niet echt gevaarlijk is, wordt direct opgeruimd.
-Info-avond bouwplan 1e fase Boschveld van Stedenbouwkundig Bureau Tarra Boschveld op 10 maart 2008. Tarra heeft plan aangepast na kritiek bewoners en belangenorganisaties.
-De in de jaren 1920-30 gerealiseerde wijk de Muntel krijgt na een –gemeentelijk erkende- status van beschermd stadsgezicht, nu ook Rijksbescherming. Voor het eerst kwamen hier de pas opgerichte woningbouwverenigingen in beeld die huizen voor speciale beroepen, zoals PTTers lieten bouwen. De huizen bleken door hun ‘luxe’ uitvoering eerder afgestemd op beambten dan op arbeiders.
Behalve woningbouw werden bij de planning Door de gevarieerdheid van woonhuizen en voorzieningen [scholen, winkels, buurthuizen en kerken] is de Muntel een afspiegeling van de historie van de volkshuisvesting.


Terug naar boven