Jaaroverzicht 2008: maart

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-12-2008 | Gewijzigd op: 31-12-2008
1 maart
-De maand maart begon in de nacht van 29 februari op 1 maart met storm maar de schade viel mee. Het bleef bij losse pannendaken [Reinier van Arkel in Bethaniëstraat], een losgeraakte steiger [Citadellaan] en een losgeraakt mastieken dak [Postelstraat].
2 maart
-De opgravingen op het Burg. Loeffplein [1994-1995] zijn in boek vastgelegd.
Een team van archeologen heeft dat archeologisch onderzoek, dat in de jaren 1994-1995 plaats vond, gedetailleerd beschreven. Het Loeffplein ging op de schop na het vertrek van het politiebureau naar de Vogelstraat en voorafgaand aan de bouw van de Arena en de Stoa. Daar stonden ruim acht eeuwen geleden- na de ophoging van dit moerassig gebied -onder meer het ‘rijke’ Klooster Bloemenkamp waarvan beeldjes en plaquettes zijn gevonden, en ook nog huizen van pottenbakkers met hun werkplaats en middenstandshuizen, aldus archeoloog Hans Janssen die het onderzoek leidde en eindredacteur is van ‘Tekens van Leven’, zoals de titel luidt.
Discotheek De Drie Gezusters in de Karrenstraat.

foto © gerard monté, 1 juni 2004t

3 maart
-Discotheek De Drie Gezusters in de Karrenstraat is zondagmorgen vroeg [1.30 uur] ontruimd nadat er traangas was gespoten. Een nog onbekend gebleven bezoeker heeft dat gas of iets wat er op lijkt gespoten. Alle 1200 gasten werden naar buiten geloodst, van wie tien voor ademhalingsproblemen en bijtende ogen naar het ziekenhuis moesten. Na een uur mochten de bezoekers weer naar binnen. De politie, vermoedt dat een ruzie aan dit incident voorafging.
5 maart
-De nieuwe concept welstandsnota, die de oude van 2004 gaat vervangen, heeft meer maatwerk voor belangrijke nieuwbouw gegeven. Aanleiding voor de herschrijving is behalve de verouderde datum, ook dat de oude criteria erg beklemmend waren. Door de strikte regelgeving konden er bijv. nauwelijks nieuwe puien worden gerealiseerd.
De nieuwe biedt ook gelegenheid een supervisor bij nieuwbouw aan te stellen. Voorbeeld van een meer toegepaste welstandskritiek is de nieuwbouw op het GZG-terrein waar de gemeente kansen wil geven voor nieuwe architectuur.
6 maart
-Minister Ellen Vogelaar deed bij haar bezoek woensdagnamiddag 5 maart 2008 weinig toezeggingen om Bossche achterstandwijken ook te laten meedelen in de geldbuidel van het Rijk. De minister van Wonen, Werken en Integratie nam eerst in het Provinciehuis deel aan een congres over bouwen in Brabant. Daarna liep ze door de Bartjes en liet zich er informeren door de wethouders Bart Eigenman en Rodney Weterings en directeur Henk Roozendaal van Brabant Wonen. Met Roozendaal besprak zij de inzet van de corporaties bij wijkverbeteringen en hoorde zij de problematiek aan van de door het Rijk aan corporaties opgelegde winstafdrachten.
9 maart
-Op de –succesvolle - Internationale Vrouwendag [zaterdag 8 maart 2008] in het Provinciehuis nam mede-organisatrice Nelleke van Wijk, voorzitter van het Vrouwennetwerk 's-Hertogenbosh een gehaaste inleiding van Hanja Maij-Weggen over. Origineel waren de expo en de toneelvoorstelling van de Marokkaanse vrouwen van het Etnisch Vrouwennetwerk in Café du Marrakech. Daar voltrok zich -vertaald in acts- de wens van de Bossche Marokkaanse en andere etnische vrouwen om een Haman.
-Op dinsdag 8 april 2008 neemt de 62-jarige Tony van der Meulen afscheid als –voormalig – hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. De columnist en voorheen hoofdredacteur van De Tijd, schreef eerst zaterdags [tot 1 april 2006] en vervolgens elke dag een column in de 'Bossche krant', die in het algemeen genomen erg werd gewaardeerd, tenzij het iemand persoonlijk raakte. Bij gelegenheid van het eerdere afscheid schreef de in 1946 in Joure geboren kruidenierszoon ‘De Geur van papier’, een lofzang op het eeuwen oude krantenbedrijf.

Het nieuwe bouwbok aan de Graafseweg  met Princen Sport en de IJsbeer.

foto © paul kriele, 9 maart 2008.
 

-Sportzaak Princen en Cafetaria De IJsbeer hielden aan de Graafseweg lang staand. Hun winkels staan er nog, terwijl de flats om hen heen oprijzen. Beide ondernemers die aanvankelijk niet akkoord gingen met een verhuizing [tav locatie en verhuispremie] zijn uiteindelijk gezwicht. De eerste onderhandelingen met de opdrachtgever Hendriks haalden niets uit. Beiden doen alsnog mee met de herstructurering van de wijk Bartjes Noord en verhuizen 50 meter zuidwaarts in de rij.
11 maart
-Met een ‘Week van de Sint Jan’ wil de Stichting Nationaal Monument St. Jan de 130.000 [grote en kleine] donateurs danken. Het motto is ‘Steek een extra kaarsje op voor de St.Jan‘. Voor de restauratie is nog 1,1 miljoen, van de 40 miljoen, die dat project kost, nodig. Voorzitter mevrouw Monique Houben-Van Lanschot zegt dat het programma niet alleen voor de donateurs, maar voor elke Bosschenaar bestemd is.
13 maart
-Met publicaties in Bossche bladen [maart 2008] en in De Bossche Omroep [april 2008] komt de viering rond 150 jaar Grasso steeds meer in beeld. Over dat jubileum verschijnt dit najaar een boek waarin de historie van de familie en het bedrijf Grasso wordt uiteengezet. Voorvader Willem Grasso, wiens vader en hijzelf als smid, resp. machinist bij RouppevdVoort werkte, begon in 1858 aan het Hinthamereind [Lijbaan]. Na een uitstapje naar Vught [Taalstraat 1896-1911] keerde in 1911 het bedrijf terug naar Den Bosch om er aan de Parallelweg een enorme fabriek te bouwen.
14 maart
-Den Bosch zal vreemdelingen, die vallen onder de pardonregeling van 15 juni 2007, aan de Graafsebaan onderdak bieden. Voor die regeling komen in aanmerking personen wiens aanvragen dateren van voor 1 april 2001. Ook degenen die buiten de Pardonregeling vallen krijgen van ’Den Bosch onderdak, want voor de gemeente geldt: ‘Niemand op straat’. Maar bijv. ex-criminelen en oorlogsmisdadigers zijn van deze regeling uitgesloten.
15 maart
Zaterdagmorgen 15 maart 2008 startte de teams Amsterdam-Centrum en Utrecht met de Bossche editie van de Nationale kampioenschappen Dutch Homelessvoetbal op de Parade. 'Den Bosch', met enkele Bossche spelers, werd vorig jaar nationaal kampioen en ging voor het WEK naar Denemarken. Dit jaar biedt, na de finale in Amsterdam [6 september], Melbourne het speelveld voor de WK.
17 maart
Prof.dr.Peter Nissen, hoogleraar Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Brabant bij de opening van het Erfgoedjaar.

foto © paul kriele,  8 september 2008.

-De opening van het Erfgoedjaar, dat het thema Geloven in Brabant heeft, was zowel feestelijk als zorgelijk. Die aspecten benadrukte hoogleraar kerkgeschiedenis prof. Peter Nissen vanaf de preekstoel in het Jheronymus Bosch Art Center. Dat zorgelijke [vlg Nissen het historisch faillissement van het religieus Erfgoed] zat hem in het feit dat een steeds krimpende gemeenschap in de samenleving zorg draagt voor wat er aan religieus erfgoed nog over is aan met name gebouwen. Daarom riep Nissen op dat niet alleen die kleine grijze kerkgemeenschap, maar de hele samenleving zich geroepen dient te voelen die zorg op zich te nemen.
19 maart
-Woningcorporatie Zayaz begint ism Divers een klussenproject in de Hambaken waaraan jongeren van 11-15 jaar kunnen deelnemen. Doel is het contact tussen de jeugd en de oudere buurtbewoner te stimuleren.
De jongens en meisjes gaan bijv. tuintjes opknappen bij bewoners die het zelf niet kunnen. Tegenover dit werk staat een kleine beloning. Maar oogmerk blijft de onderlinge ontmoeting.
20 maart
-De Rekenkamer adviseert de gemeenteraad meer bovenop de probleemwijken te gaan zitten. Een betere communicatie en een sterkere betrokkenheid zou gewenst zijn, aldus het rapport dat in april in de raad wordt besproken.
De wijken zijn teveel met het opknappen [herstructurering] bezig dan dat ze met sociale en economische aspecten begaan zijn. Met name werden Orthen-Links, Barten–Zuid en Deuteren doorgelicht.
-De vestingwerken en alles er omheen pakt de gemeente aan als een lapjesdeken. De gemeente koppelt het strategische object te weinig met andere elementen, zoals cultuur-historie, toerisme of ecologie. Dat zegt Rob de Vrind die zijn gedachten en doelen heeft vervat in een masterplan.
De coördinator duurzaamheid van het Koning Willem 1-College gaat met de stichting De Groene vesting de stadsrandzone ontwikkelen op gebied van historie [Frederik Hendrik linie], toerisme [bijv. paden en wandelingen] en milieu [ecologische zones].
26 maart
-De CDA-fractie bevraagt het College van B&W over de misstanden rond illegale taxichauffeurs, de zgn. snorders. Die riepen met carnaval al een reactie op bij de Bossche taxibedrijven die prominent met opvallende stroken met telefoonnummers in hun auto reclame voor zichzelf maakten.
Fractievoorzitter Jan van Heijningen vraagt in een brief aan B&W om de illegale praktijken van de circa 50 snorders tegen te gaan door ondermeer te onderzoeken of de regels waterdicht zijn en zo niet hoe dan anders die snorders aan te pakken.
-De gemeente bericht over 2007, dat de drugsoverlast zodanig is afgenomen, met name in de binnenstad, dat het voor politie en gemeente geen speerpunt meer betekent. Ook de vermogensdelicten [auto- en woninginbraken] zakten terug. Dat is belangrijker te vermelden dan dat het gevoel van veiligheid feitelijk is verslechterd, aldus de gemeente in een persbericht.
In de Graafsewijk, maar nog erger in Noord, is de veiligheidssituatie verslechterd, vooral door de overlast van jongeren. De politie richt zich bij de bestrijding hiervan op de Hambaken en het Wielsem, de Copernicuslaan en Coehoornplein, de Aartshertogenlaan, Rivieren- en Van Roosmalenplein.
27 maart
-Bij de op woensdag 26 maart 2008 gehouden verkeerscontrole langs de weg Den Bosch-Veghel werden 200 voertuigen gecontroleerd waarvan 29 bestuurders een bekeuring kregen, vooral voor vergeten rijbewijs, niet dragen autogordel en mobiel bellen. Van de openstaande belastingschuld van 215.000 euro incasseerde de belastingen ter plekke 8300 euro. Op 3 voertuigen werd beslag gelegd.

Een polonaise door de schooljeud na de onthulling van het kunstwerk van Anton Reijnders op de rotonde in de Jan Heijmanslaan.

foto © paul kriele, 27 februari 2008.

-De wijk Hintham-Zuid, ook wel het Heijmansdorp genoemd, krijgt in november 2008 een ‘opfrisser’, zoals wethouder Jetty Eugster die aanpak vanmiddag toelichtte. Die investering van 7 miljoen euro volgt uit het besluit Vitale Stad [2005] om verouderde wijken en ook bruggen e.d. op te knappen. Dat gaat meestal om straten, plantsoenen en parkeerhavens. ‘Die laatste zijn verouderd, want 40 jaar geleden had men maar 1 auto of geen en nu vaak minstens 2 auto’s voor de deur,‘ aldus stedenbouwkundige Joris van Esch. De straten, die toevallig allemaal van asfalt zijn, worden gewone [klinker-]straatwegen. Na Hintham-Zuid volgt de Schutskamp.
-De gemeente houdt opnieuw een onderzoek onder de 744 Bossche veteranen. De eerste was niet representatief genoeg. De enquête is een vervolg op het kabinetsbesluit [2005] om een landelijke veteranendag te houden.
Om dat ook lokaal te doen moeten eerst de wensen van die veteranen geïnventariseerd worden.
Met zijn 106 is Jos Wijnant, woonachtig in de Taling, de oudste inwoner van Nederland.

foto © paul kriele, 27 maart 2007. 

-Op donderdag 27 maart 2008 vierde de in Antwerpen geboren Jos Wijnant zijn 106e verjaardag. De oudste Bosschenaar die in zijn werkzame leven eerst bij De Gruyter werkte en vervolgens opklom tot hoofd financiële zaken bij de gemeente, werd door medewerkers en collega bewoners van de Taling in het zonnetje gezet.
28 maart
-Het luxe taxibedrijf Royal Tax, een initiatief van Albert Janssen, is samengegaan met het Amsterdamse bedrijf Gunner Tax. De samenwerking wordt per 1 april 2008 bevestigd met de in gebruikneming van een kantoorpand aan de Daviottenweg. Royaltax, dat met tien ‘Bosschenaren’ rijdt en 6 wagens heeft lopen, heeft de dure Audi’s–8 ingeruild voor Mercedes
31 maart
-Ted van den Berg [34] en Stephan Konings [32] starten een café/lunchroom in het voormalige COC-café op het einde van de Vughterstraat 277. Dat pand werd in 2006 verkocht. Het COC vertrok omdat de stichting de nieuwe huur niet kon opbrengen en de nieuwe eigenaars er niet een expliciet een COC-soos van wilden maken.
-In april 2008 viert de Revalidatie aan de Tolbrugstraat het 50-jarig bestaan. Dat gebeurt met een open dag [13 april 2008] en een symposium ‘Lerend in ontwikkeling’ [18 april 2008] voor de partners en zorgverwijzers. De revalidatie verhuist in 2011 met het GZG naar Willemspoort.
   

-Bij de uitslag van de landelijke stemming voor een nieuwe fractievoorzitter van de VVD is de 64-jarige Ivo Opstelten, burgemeester van Rotterdam, gekozen boven gedeputeerde Onno Hoes. De 46-jarige Onno Hoes moest met 30 % van de stemmen afleggen tegen Opstelten,die 67 % kreeg.
-Ruim 21.000 euro doneert het Prins Bernhardfonds verspreid aan 8 Bossche projecten: het Wereldkinderfeest, jeugd jazzfestival tijdens Jazz in Duke Town, een jubileumproductie van Koor Voluum, ‘Den Bosch zingt’, een Bosch’ wereldkookboek en Bosse Nova [ B-there festival 2008].
-Op de kunst-en antiekbeurs Artfair in april 2008 draagt de Kring Vrienden van ‘s –Hertogenbosch twee witmarmeren engelenreliëfs, afkomstig van het hoogaltaar in de St. Jan, over aan het kerkbestuur. De uit 1620 daterende reliëfs verdwenen bij de sloop van dat Antwerps portiekaltaar in 1867 en kwamen de vorige eeuw via de Baron Van den Bogaerde [Heeswijk] terecht bij een particulier in Vlaanderen.


Terug naar boven