Projecten ihkv millenniumdoelen ontvangen 25000

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-01-2009 Gemeente ondersteunt vier initiatieven en trekt  er €25.000 voor uit. Het gaat om:
-een museum in Suriname. dat bijdraagt aan de inkomensverbetering van de bewoners t.b.v.  € 9.500
-een computerhuis in de Gestelse Buurt  € 1.500. In het computerhuis  worden computers klaargemaakt voor India.
-renovatie  van een kleuterschool op de Molukken: € 9.000.
-aanschaf bus voor vervoer gehandicapte kinderen in Tamil Nadu [India]: € 5.000.
Met de toekenning van deze subsidies neemt het College van B&W het advies over van het millenniumdoelencomité.

De presentatie van de vier projecten door o.a. Jan Nelissen van Colourful Children in de oude raadzaal van het stadhuis.

Met die ondersteuning, die past in de eerder -4 juni 2007- door de gemeenteraad gestelde millenniumdoelen,  zet de gemeente zich in om armoede uit te bannen en basisschool onderwijs voor kinderen te stimuleren en het leefmilieu te verbeteren. 
Met deze intiatieven wil zij ook de burgers bewust maken van de millenniumdoelen.