Stad nog steeds in goede doen ....

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-02-2015 | Gewijzigd op: 06-02-2015
Uit de economisch monitor die elk jaar verschijnt, blijkt over de periode 2013/2014 dat de stad het goed doet.
Den Bosch staat op:
6e plaats op sociaal economisch terrein van de 50 grootste gemeenten. In 2013 was dat nog de 12e plaats !
5e plaats als woonaantrekkelijke gemeente [volgens de Atlas van gemeenten]
4e plaats van economisch best presterende gemeenten [Elsevier]

Maar dat goede doen geeft een dubbel beeld, want de stad ervaart, zoals elke andere stad, de gevolgen van de crisis wat blijkt uit de minder goede cijfers op bedrijfseconomisch terrein. Zoals het feit dat er minder overnachtingen, minder toeristisch bezoeken werden geregistreerd.  

Maar de cijfers geven het beeld van een sterke werkgelegenheidsfunctie. In Den Bosch werken een kleine 100.000 personen. Dat is meer dan het aantal inwoners [72.000] uit de categorie ‘beroepsbevolking’.

In die werkgelegenheid is de groothandel en de detailhandel sterk vertegenwoordigd: Het is met 21 % van de werkgelegenheid de grootste tak.
Daarnaast staat de sector industrie die eigenlijk afneemt, maar tegen de trend in met 520 werkzame personen is gestegen.
Stabiel is de sector dienstverlening [zakelijk en financieel], een kwart van de werkzame mensen in de stad werkt daarin .
88%van de vestigingen in de stad behoort tot het kleinbedrijf. Dat zijn zaken met minder dan 10 personen in dienst. Daarvan zijn het JB-ziekenhuis, de provincie, Essent en Weener XL de grootste.

Meer cijfers-een dezer dagen-  op de site van de gemeente www.s-hertogenbosch.nl en dan volgen: economisch beleid en dan economische monitor.