De Koninklijke Marechaussee vertrekt uit de stad

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-04-2015 | Gewijzigd op: 13-04-2015
De Koninklijke Marechaussee vertrekt uit de stad. Dat volgt uit een bezuinigingsmaatregel van Defensie, waardoor de locaties Zwolle, Den Bosch en Nieuw Millingen worden opgeheven.

De marechaussee [Tactisch Commando] wordt gecentraliseerd in Soesterberg in Camp New Amsterdam.

Daarmee laat deze ‘militaire politie’ een historie achter zich van 201 jaar. Onder koning Willem I werd op 26 oktober1814 de Mmarechaussee opgericht.
Naast een politionele taak dient de marechaussee ook voor de grensbewaking en als beveiliger van gebouwen en personen.
 Het korps bij het 120-jarig bestaan op 4 mei 1938.   foto © Stadsarchief / Fotobureau Het Zuiden.

Het restant van het kazernegebouw
aan de Vughterweg/ Isabellalaan

Aanvankelijk had de brigade een onderkomen in de Citadel, later volgde een pand op de hoek Keizerstraat-Mortel. Bij de doorsteek van de Prins Bernhardstraat [1936] is dat pand afgebroken.
Meer in onze tijd is de locatie aan de Vughterweg bekend. Daar zijn de kazerne en de paardenstallen afgebroken voor het kantoorgebouw ‘De Bossche Poort’. Huizen van dienstpersoneel langs de Vughterweg herinneren nog aan die tijd.
Oudere Bosschenaren weten wellicht nog de inzet van de Marechaussee bij de staking door vakbondsleden bij de sigarenfabriek van Goulmy en Bar in1914.
Ook in 1951-1952, bij ongeregeldheden in het pas opgezette kamp voor Molukse repatrianten aan de Lunettenlaan in Vught, kwam de marechaussee tussenbeide.