Extra toename bevolking in 2008

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-01-2009 | Gewijzigd op: 28-01-2009
Links boven: Nieuw- tijdelijk- winkelcentrum in De Groote Wielen.
Boven rechts: Fietsbrug bij Watertuinen en klooster Baptist in De Groote Wielen, een wijk die sterk groeit maar minder dan was gepland door de economische crisis die zijn weerslag op de bouw heeft.
Links: de flats in de Ampèrestraat die inmiddels al zijn gesloopt. Door de herstructurering stijgt de bevolking minder dan voorheen.

foto's © rob hoogeboom, 10 en 21 november 2008 en paul kriele, 5 juni 2008.

Vorig jaar -2008-  steeg het aantal inwones met 1300, het hoogste aantal sedert 2000. Ook het jaar daarvoor [2007] groeide de stad met -800 - personen. Toen kwam dat door weinig sterfte en een geboorteoverschot.
Vorig jaar 2008 waren er meer geboorten dan sterftegevallen en een recordaantal nieuwkomers van 7.178. Daarentegen vertrokken er 6.492 personen. Dat is in de afgelopen 35 jaar nooit eerder gebeurd, aldus woordvoerder Herman Loerakker. Het geboortecijfer in 2008 daalde tov het jaar 2007.
De groei zal in het algemeen iets afnemen, doordat er minder huizen dan gepland [planning was 1250] worden gebouwd. Met name De Groote Wielen zal minder sterk uitbreiden.
De sloop in West en straks Eikendonk heeft ook effect op het aantal inwoners.