Voorspellingen van docent Ben v.Gemert uit 1988 bewaarheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-08-2015 In1988 voorspelde docent aan de Middelbare Detailhandelsschool wijlen Ben van Gemert de situatie in de stad na 2010. Van Gemert, daartoe uitgenodigd door BLOS-medewerker David Weijers, werd bevraagd over de aspecten parkeren, toerisme, woningbouw en het winkelhart icm het GZG-terrein.  
Van Gemert, die vooruitblikte naar 2010-2020, gaf prioriteit aan hoogwaardig woningbouw. ‘Daar is een gebrek aan. Er zijn teveel sociale woningen.’

Ben van Gemert, docent aande Middelbare detailhandelsschool
met een visie op de stad die hij in 1988 voor de BLOS uitsprak.


* 30 juni 1936
†24 augustus 2003.

Parkeren
Een kreet van de geïnterviewde was: no parking no business. Bij een toename van het autobezit komt er meer Vrije Tijd om te winkelen. Daartoe zijn er te weinig parkeerplaatsen voor auto's in de stad. Daar zijn meer parkeergarages voor nodig. Als die er niet zijn ga je zeker de boot in,’ aldus Van Gemert.
Deze – toen 52-jarige Bosschenaar – zag in die zin een oplossing bij de Veemarkt/Brabanthallen.

Van Gemert voorzag 27 jaar geleden een omleiding van de Zuid-Willemsvaart en een nieuw stadshart op de plek van het Groot Ziekengasthuis. 'Dat winkelcentrum gaat dienen als nieuwe stadsentree en als plaats voor meer winkelbranches.
Maar bij die invulling dienen de architecten - naast eigentijdse bouw - te letten op de verticale bouwstructuur die zo eigen is aan Den Bosch, stelde Van Gemert.
Ook haakte Van Gemert in op wat nu sterk naar voren komt in de toeristen/hotelbranche: het bieden van meer faciliteiten voor toeristen op gebied van sport en watervertier, maar ook het aanbieden van een meerdaags verblijf.
In al die opzichten was de docent aan de MDHS zijn tijd ver vooruit.