Einde van Bossche reputatie aan goudsmeden

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-09-2015 | Gewijzigd op: 18-09-2015
Het Bossche gilde van Goudsmeden is uit onvrede over het uitblijven van medewerking van de gemeente overgestapt naar een landelijke organisatie en tegelijkertijd van naam veranderd.
Dat gebeurde op een lustrumfeest, waarbij de nieuwe naam en het logo van ‘Het Nederlands Gilde van Goudsmeden’ werd onthuld. Motor en initiator van het Bossche gilde is de goudsmid René van Tol, die al vele initiatieven heeft ontplooid en bijv. ook een goudsmid academie wilde opzetten samen met de Londense zusterorganisatie.. Erkende goudsmeden in de stad kregen op de gevel van hun zaak een plaquette aangereikt.
Gorinchem heeft al belangstelling getoond om een Goudsmidsakademie te gaan opzetten.

Bossche goudsmid René van Tol
van de zaak Van Tol & Brreet, is de ambassadeur van het nieuw opgericht Nederlands Gilde van Goudsmeden
.
Het logo van de op te zetten goudsmidakademie.

Van Tol is afgetreden als voorzitter van het Bossche gilde en ambassadeur geworden
van het Nederlands Gilde van Goudsmeden.
De eerste goudsmid die tot het nationale gilde toetrad is de [eerste] Fries de 39-jarige Watze van der Wal uit Joure.

Het nieuwe gilde kreeg ruimschoots aandacht in De Telegraaf [dd. 18092015].
De mutatie is wel een sneer naar, resp. een domper op de Bossche reputatie
als culturele en ambachtelijke stad met een eeuwen lange historie op gebied van goudsmeden.

De plaquette voor de erkende
goudsmid, die op
de gevels van Bossche goudsmeden prijkt.
Voor het nieuwe nationale gilde is het embleem hetzelfde gebleven. Het  Bossche is dan weggelaten en vervangen door Nederlandse.

Een van de initiatieven van VanTol dat hij samen deed met een Londense zusterorganisatie, was het opzetten van een goudsmidakademie in de stad. Maar dat  kreeg geen medewerking.  
Zie ook het artikel 'Internationale goudsmidopleiding in Triniteitstraat dd. 7 oktober 2014.

Terug naar boven