Discussie en voorstellen aanpak leegstand winkels.. en dan..?

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-11-2015 | Gewijzigd op: 06-11-2015
Hoewel de bijeenkomst ‘Frisse Blik op winkelcentra’ op 4 november 2015 in de  De Gruyterfabriek in het teken stond van 'actie en doen!' volgden wel suggesties, maar geen concrete oplossingen om de leegstand aan te pakken..
De 'inspirerende' ontmoeting was georganiseerd door de Provincie, Retailplatform Brabant en Werkplaats De Gruyter.

Ze hieronder  ook het bericht Stichting Volop
Gedeputeerde Erik van Merrienboer
 stelde in de zaal van
de De Gruyterfabriek hier en daar wat vragen.

 
 

De deelname, te weten ondernemers, centrummanagers, overheden, vastgoedeigenaars en studenten was erg divers.
Unaniem was wel de conclusie dat leegstand in een winkelgebied niet meer per se met winkels moet worden opgelost De kracht moet in elkaar gezocht worden: ofwel samen zorgen  voor meer beleving en ontmoeting in een centrum.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer gaf in zijn afsluiting aan wat er van de provincie verwacht kan worden als het gaat om leegstand van winkels.
De toehoorders verwachten van de provincie of de gemeente eerder een:  ‘ja, dat kan’ in plaats van ‘ja, maar’. Nieuwe winkelcentra ontwikkelen is volgens hen geen goed idee.
Stichting Volop krijgt subdsidie
Parallel aan deze conferentie blijkt dat B&W op de subsidie-aanvraag van de stichting Volop positief heeft beantwoord. Dat project tegen leegstand van winkels klopte aan bij de gemeente, maar ook bij de Provincie en bij de stichting Ondernemersfonds  's-Hertogenbosch. De stichting wil lege winkelpanden ter beschikking stellen aan sociaal maatschappelijke en culturele intitiatieven tenende winkelstraten aantrekkelijk te houden. Ze streeft naar 15-20 panden per jaar mee te krijgen.