Jaaroverzicht 2008: april

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-02-2009 | Gewijzigd op: 21-02-2009
-Project Rondweg vertraagd: In april werd bekend dat de verbreding van de Rondweg A2 met een half jaar vertraagd is. Oorzaak: communicatieproblemen tussen de uitvoerders InfraA2 [Van Mourik, Van Hattum en KWS] en de rekenkundigen van Rijkskwaterstaat. De opening van de verbeding tussen Vught en Empel gebeurt op 10 september 2010. Dat was december 2009.
-Bomenverlies: In maart 2007 gingen er 58 bomen en in december ruim 200 bomen tegen de grond en in dit voorjaar zijn er al weer tientallen bomen uit het Bosch van de Hertog verdwenen. In en om het Noord-Brabants Museum gaan rond 50 bomen weg [tuin en Beurdsestraat]. Voor de aanleg van de Randweg moesten bij de Heun en langs het Drongelens kanaal bomen wijken. Groen Links en de Bossche bomenstichting zijn de grote bezwaarmakers.
-3 april 2008:  Na jaren gehakketak is de realisatie van een vijf eeuwen oud –maar onvolledig - 10 meter hoog Oordeelspel van de St.Jan in zicht. Het wordt een hernieuwd oordeelspel dat de stichting Oordeelspel St. Jan laat maken en in het Jeroen Bosch Art Center komt te hangen. Er moet nog 100.000 euro van de kosten van 400.000 euro opgebracht worden. Als nieuw bestuur is aangetreden: Jacques van de Vall [voorzitter], Baptist Bouwman [secretaris], Guus Breijder [penningmeester] en Jos Koldeweij [lid].
- 2 april 2008: Op de ALV [ van de Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad [Blb], werd de oprichting -15 jaar geleden - herdacht. Door verhuizing e.d. stapten Rene Fijen, Hannelot van Berckel, Juul van de Voort en Paul van Schelt op. Van Schelt die vanaf de oprichting [bestuurs-]lid is, bekleedde diverse functies bij de belangenbehartiger van binnenstadsbewoners. Tot nieuw bestuurslid werd benoemd Tineke Obers die de taak van penningmeester gaat oppakken en Dorothé Lampe de taak van secretaris.
-Met de ondertekening van het convenant Voortijdig schooluitval [26 Maart 2008] liggen 17 afspraken vast waardoor in 2011 de schooluitval met 40% moet zijn teruggedrongen. Geld van het ministerie [een van de partners] moet de samenwerking tussen de gemeente en de scholen een extra impuls geven. Partners van het convenant zijn de gemeente, vmbo en mbo-onderwijs en het Ministerie van Onderwijs [staatssecretaris Bijsterveld].
-3 april 2008: Bieb nieuwe stijl: de Openbare Bibliotheek gaat het accent meer op diensten en service dan op de haar gebouw leggen. Naast die ene hoofdbibliotheek [gepland op locatie Groot Ziekengasthuis] komen er bijv. dynamische kleinere vestigingen bij scholen [aansluiting bij onderwijs] en start er een dienst ‘de bieb aan huis ‘met digitale bestelmogelijkheid. Die digitale tak breidt zich uit op gebied van informatie [catalogus en een favorietenlijst] en bijv. een wekkerdienst voor het terugbrengen van geleende boeken en cd’s etc. .
-4 april 2008: De gemeente is een campagne gestart tegen rijzende schulden bij jongeren.
In de maatschappij van mobieltjes, de wifi’s en i-pods e.d. rijzen de schulden [€ 900] bij jongeren de pan uit. Wethouder Snijders startte in de School voor de Toekomst de campagne ‘Per saldo Positief’ en reikte aan de studenten de eerste clips uit. Daaraan werkten zes studenten mee als acteur. Zij staan nu zelf op de videoclip die te zien is op Ytube en Klik op filmpje schulden .
4 april 2008: 1000ste woning Paleiskwartier: In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de gemeente, de BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier, architecten, makelaars, projectontwikkelaars en communicatiedeskundige, werd in RestaurantPuntnl, na enkele toespraken door wethouder Rodney Weterings, aan het echtpaar Hoetink -Creuser symbolisch de sleutel overhandigd van een appartement in Markiezenhof, dat net is opgeleverd. Wethouder Weterings doorliep aan de hand van wat dia's de geschiedenis van de Wolfsdonken, zoals voorheen het industriegebied met sportvelden heette. In het Paleiskwartier werken 6000 en wonen 1800 mensen en komen 20.000 scholieren. Weterings: We gaan naar 2300 woningen en straks 4000 bewoners.
-3 april 2008: In zijn openingstoespraak van de expositie ‘Herman Moerkerk Herontdekt Werk’, sprak conrector van het Jeroen Boschcollege Vincent Verstappen over de in Den Bosch geboren en getogen kunstenaar Herman Moerkerk, die in 1928 naar Haarlem vertrok om er bij Uitgeverij De Spaarnestad als illustrator te gaan werken. Verstappen die met Frans van Gaal auteur was van ‘Op, zoek naar erkenning’ [2003] zei over Moerkerk, dat hij zich door zijn enorme productie en veelzijdigheid belemmerd voelde te excelleren. Naast enkele topstukken is Moerkerk overigens nimmer internationaal doorgedrongen,’ aldus Verstappen.
-Vrijdag 4 april 208 werd in aanwezigheid van de directeur generaal van het Ministerie van o.a. Sportzaken, Hans de Goeij, burgemeester Rombouts, wethouder Rodney Weterings en gedeputeerde Thoon Essed, de sporthal Flik Flak op Maaspoort geopend. De ceremonie kreeg opluistering met een theatrale muziekshow van TotaalTheater 's -Hertogenbosch. Marc Romers regisseerde de show met ondermeer leden van Flik Flak Youri van Gelder en Jeffrey Wammus en zangeres Alma Nieta die vanuit een hoge positie het publiek toezong.
- 7 april 2008: Wethouder Bert Pauli presenteert voor de pers de afsluiting van het huishoudboekje voor van vorig jaar. Die jaarrekening 2007 geeft een positief resultaat van ruim 19 miljoen euro. Nu is dat op een begroting van een half miljard nog geen 2 %. De stad heeft het laagste percentage werkloosheid, stijgende woningbouw [1200 nieuwe woningen] en investeert in bereikbaarheid [A2, randweg en de hoofdinfrastructuur]. De toegenomen omzet van Burgerzaken [meer pasjes en uitreksels] liet en laat nog steeds zien dat het goed gaat met de economie. De burgers merken die gunstige positie doordat de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten, buiten een aanpassing aan het cijfer van de prijsinflatie, niet extra verhoogd worden.
-8 april 2008: Den Bosch streeft er naar het aantal WSW-ers in vier jaar tijd te verminderen met 10 procent. Om dat doel te bereiken staat er voor werkgever en werknemer 1000 euro bonus te wachten, aldus de gemeente in een persmeeting. Bij bijv. bij de Weenergroep, waar een 1000-tal mensen werken met een of andere sociale uitkering, kan de status van 650 van hen omgezet worden. Als een bedrijf erin slaagt een werknemer met een Persoons gebonden Budget [pgb] over te zetten naar begeleid werken, komt dat bedrag van 2.000 euro beschikbaar.
-Burgemeester Rombouts neemt eindelijk maatregelen om de schooiende Roma-jeugd van de straat te krijgen [commissievergadering 7 april 2008]. Het verschijnsel muziek makende/schooiende jeugd dateert al vanaf vroeg in 2007. Na een klacht van een passant over dit zielige verschijnsel in het voorjaar 2007 kwamen de tv, de instanties [Kinderbescherming] en de overheden[gemeente en 2e Kamer] in actie. Ook ‘Brussel’ werd erbij gehaald, maar ondanks mooie beloften, bleven maatregelen uit, omdat er geen eenduidige wetten zijn, de situatie per gemeente verschillend wordt ingeschat, en het juridisch moeilijk valt op te treden door onduidelijkheid over de status [leeftijd/leerplicht] van de jeugd , over de Politieverordening [APV] en over het verschijnsel muziek makende minderjarigen. Per 1 mei 2008 gaat ‘Den Bosch’ optreden
-8 april 2008: Het Bossche gerechtshof legt de 27-jarige Bossche schoonmaker, die een tussenrol speelde bij de diefstal van een VanGogh-paneeltje uit de bank F. van Lanschot, anderhalf jaar gevangenisstraf op. Eerder was tegen de Bosschenaar, die ten tijde van de vermissing bij de Bossche bank aan de Hooge Steenweg werkte, een werkstraf opgelegd. Doordat de politie een infiltrant inzette toen het schilderij te koop werd aangeboden, konden de verdachte en zijn eerder veroordeelde compagnon, worden opgepakt. Het schilderij ‘De Geknotte Berkenboom’, dat in 1999 als ‘De Knotwilg’ aangeduid, werd al in 1999 gestolen en kwam pas in maart 2006 boven water.
-Op 10 april 2008is op de scholen aandacht besteed aan het belang van leren. De jeugd tot 16 jaar is leerplichtig en daarna - tot 18 jaar – kwalificatieplichtig, voor het behalen van een diploma havo-, vwo-, of mbo-2 niveau.
Op de Leerplichtdag stond het recht om te leren /ontwikkelen centraal. Leerplichtambtenaren bezochten vanmorgen de Heliconopleiding, ds. Pierson College en De Rietlanden om de absenties te registreren en met verlate leerlingen in gesprek te gaan. ’s Middags gaven zij uitleg op de basisscholen Rondeel, ’t Mozaïek en Bossche Broek-Zuid om over de kansen van leren en de gevolgen van verzuimen te vertellen.ven water.
-11 april 2008: In het stadhuis werd de Vuurslagprijs uitgereikt. Dat is een prestigieuze erkenning voor een publicatie en presentatie van deze 17e eeuwse engelenreliëfs in museum De Bouwloods. Prof. Jos Koldeweij kwam deze twee witte ‘carara’reliëfs tegen in ‘de handel’ en suggereerde aan de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, ze aan te bieden aan de St. Jan. Kringvoorzitter Jo Timmermans wilde iets doen in het kader van het Religieus Erfgoedjaar. In zijn laureaat belichtte Koldeweij de geschiedenis van dit reliëf en de St.Jan.
De gemeente was voor deze Vuurslagprijs, een initiatief van de Art Fair, graag gastheer.
-11 april 2008: Een riant, mogelijk transparant overdekt plein, zonder fietsenstalling en minimale horeca is het nieuwe Torenplein naast de Mariakapel. Die aanpak wil Rombouts in een –uitnodigend –gesprek met het kerkbestuur St. Jan Evangelist inbrengen. Dat deed Rombouts bij de officiële opening van de Art Fair op 11 april 2008 in het stadhuis. Maar de cafés vormen daar een sta in de weg. Rombouts: ‘De detonerende horeca bijt op de schoonheid van de kathedraal. Dat gebied heeft duidelijk kansen,‘ aldus de burgemeester.
-Zaterdag 12 april 2008: Op een openbare veiling zijn de foto’s te zien die gemaakt zijn van de Kinky catwalk met dak-en thuislozen. Na de serie Nachtwachtfoto en Nachtwachtfilm volgde ook nog een modeshow met dak- en thuislozen onder regie van de kunstenares Henriëtte Heijdstra [vrijdag 29 november 2007] in de Willem-2.
Suzanne van Gemert is de maakster van de foto’s van de show met kleding van afvalmaterialen en oud-wielrenner Rini Wagtmans is de veilingmeester in de WII.
- Op de Algemene Ledenvergadering van CV de Bambergers [12 april 2008] werd met een serenade de bestuurswisseling bij CV De Bambergers bekrachtigd: de nieuwe minister-president van de Oeteldonksche Club Frans Reyner droeg in café De Proeverij het stokje over aan Harry van Rosmalen. Op 20 maart 2008 had Van Rosmalen al de functie van voorzitter van de commissie Bambergers 55 + overgenomen.
-Maandag 14 april 2008 tegen 5 uur, ontdekte een medewerker van de begraafplaats Groenendaal, dat het grafmonument Engel van ’t Meer was ontvreemd.
Dat gedenkteken was er ter nagedachtenis aan de dode vondeling [4 januari 2007] bij het Engelermeer geplaatst. De granieten sokkel met daarop een bronzen schaal waarin twaalf sterren lagen met het woord Engel, werd op 2 november 2007 onthuld in het bijzijn van de kunstenares Nadia Gonegaï en van betrokkenen bij de zoekactie naar de moeder.
-16 april 2008 :Oostelijk van Rosmalen ligt het bosgebied de Hooge Heide, dat de gemeente tot landschapspark wil ontwikkelen. Met dat doel zullen particuliere terreinen verworven moeten worden bijv. door de stimulans ‘Rood voor Groen’ ofwel: woningbouw in ruil voor natuur. Maar zonder natuur geen bebouwing. De gemeente wil voorkomen dat dit afwisselend gebied van bos, heide en stuifzanden, verder versnippert. Binnen dat landschapspark vallen ook particuliere landgoederen zoals voormalige klooster Mariaburg met bijgebouwen, landbouwgrond en bosgrond.
-16 april 2008: De ondernemersvereniging Hartje ’s-Hertogenbosch verzoekt B&W de Zuid-Willemsvaart nu al te betrekken bij de ontwikkeling van het GZG-terrein dat na 2011 ter beschikking komt. Er is wel een nieuw verkeersplan ‘Hoofdinfrastructuur’, maar dat houdt geen rekening met de mogelijkheden die het tracé van het kanaal door de binnenstad biedt evenmin met de omgeving ervan, die na de omleiding van de Zuid-Willemsvaart kansen geven voor allerlei ontwikkelingen, met name ten aanzien van bereikbaarheid.
-18 april 2008: Tennisclub De Pettelaer blijft in Zuiderpark. Een nieuwe zet van de gemeente is dat BTC De Pettelaar in het Zuiderpark kan blijven. Deze oplossing wordt momenteel besproken in het overleg olv Piet Lathouwers met de wethouder voor sportzaken Rodney Weterings.
Na de onthutsende mededeling over de verhuizing naar de Meerendonk en de heftige reactie van het bestuur en de werkgroep daarop richting College van B&W [januari 2008] lijkt ten finale toch voor de meest wijze oplossing te worden gekozen.
Wethouder Bart Eigeman [o.a. Verkeersportefeuille ] wil de stad tot fietsstad nummer 1 maken. Daarmee duidt hij op voorzieningen qua veiligheid, vrij liggende routes en fietsstallingen. Die ambitie vloeit voort uit het streven de bezoeker aan de binnenstad meer van het openbaar vervoer en de fiets gebruik te laten maken. Er is meer…

Dat is één aspect, de gemeente gaat ook betere busverbindingen realiseren. Daarvoor krijgt Den Bosch, die zich gesteund weet door de Provincie, ipv 13 volgend jaar 20 miljoen euro uitgekeerd. De verwachting is dat hierdoor het aantal reizigers aanzienlijk toeneemt. Uit een kwaliteitsonderzoek moet blijken of er vanuit drukke punten [station en ziekenhuis] en vanuit wijken [met relatief veel ouderen] betere verbindingen naar de binnenstad kunnen worden geregeld.


Volgend jaar, bij de nieuwe dienstregeling van Arriva, gaan er kleinere busjes rijden in een lus rond de binnenstad en worden de busdiensten vanuit de transferia uitgebreid van 4 naar 6x per uur. Ook de lijndiensten worden beter afgestemd op de stadslijnen.
-Zaterdag 19 april 2008 vieren de bewoners van ‘de Paap’, het voormalige ziekenhuis Sint Joan de Deo aan de Papenhulst het feit dat ze 30 jaar geleden dit pand als woonruimte in bezit namen.
Toen waren het alleen krakers, tegenwoordig zitten er circa 40 ‘jongeren’ van allerlei pluimage. Alleen de man van het eerste uur, Gertjan van Beijnum, verantwoordelijk voor de uitgave van Kleintje Muurkrant [www.stelling.nl] is het enig overgebleven - persoonlijk - monument dat herinnert aan die jaren. Met muziek [bands en dj’s], een kleine historische expositie, een drankje en een vuurtje viert de Paap haar 30-jarig bestaan zaterdagmiddag 19 april 2008 op Papenhulst 26. zie www.papenhulst.nl
-Zaterdag 19 april 2008 bezoekt minister Ronald Plassterk Den Bosch. Op het congres ‘Wegens bijzondere omstandigheden’ ontvangt de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het Jeroen Bosch centrum het eerste exemplaar van het boek over de bezettingstijd in ’s-Hertogenbosch. Parallel daaraan houden deskundigen op die dag vanuit uiteenlopende invalshoeken een voordracht. Plassterk heeft een bijzonder band met de stad, omdat zijn ouders in de oorlogsjaren 1943-1944 bij een Bosch gezin zaten ondergedoken.
is. Terug naar boven