Rosmalen: program Bijzonder Gewoon verschenen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-03-2009 | Gewijzigd op: 07-03-2009
Vanmorgen 4 maart 2009 ontving de stichting Bijzonder Gewoon van Wethouder Bart Eigeman de toezegging dat de stichting, die vrije tijdsprogramma’s bedenkt en organiseert voor kinderen met een verstandelijke handicap, € 10.000 ontvangt.
Dat gebeurde bij de presentatie van het nieuwe programmaboekje van de stichting, die zetelt in Rosmalen.
Daarin zijn tal van activiteiten opgenomen voor kinderen van 5-16 jaar, zoals bezoek aan Topsportclubs, aan Indoor Brabant [ook vanmorgen pas toegezegd], hockey, klassieke muziek in de Toonzaal"

 Voorzitter Arine den Hartog [op de achtergrond] reageerde op de toezegging van  wethouder Bart Eigeman
'Ik hoop, dat  er over Den Bosch een mooie warme deken komt te liggen, dan kunnen we dankzij die subsidie nog meer doen en zaken nog professioneler aanpakken.'
 De presentatie van het nieuwe programmaboekje van de stichting 'Bijzonder Gewoon' in de Oranjegalerij van het stadhuis.
foto's © paul kriele, 4 maart 2009

De voorzitter van 'Bijzonder Gewoon', Arine den Hartog, sprak niet alleen haar dank uit richting de politiek en de gemeente voor de medewerking en Eigenmans advisering. Uiteraard dankte zij Eigeman ook voor de toegezegde subsidie.
‘Zonder dat hadden we niet zo’n professioneel programmaboekje kunnen uitgeven,’aldus Den Hartog, die er op wees dat de serie activiteiten is uitgebreid van 8 naar 23! Dat kan alleen maar met de steun van bedrijven en verenigingen.
Zij noemde o.a. : Mooi zo Goed zo, Cello, de Toonzaal, Verkadefabriek, Indoor Brabant en het Kwekkeltje.
‘Er is veel behoefte aan een goede vrijetijdsbesteding voor deze groep jeugd, van sport tot creatieve workshops als een bezoek aan zwembad of Toonzaal.
Als ouder moet je vaak je verwachtingen bijstellen. Dat is een moeilijk proces.’aldus de voorzitter die tot slot wees op de nieuwe website www.stichtingbijzondergewoon.nl
Wethouder Bart Eigeman stelde in zijn dankwoord dat ‘…de gemeente bij haar aanpak de nadruk legt op niet wat we niet kunnen doen, maar wel op wat er wel kan. Het gaat ons niet alleen om het geld. Het gaat ons om ruimte voor jongeren te creëren, een plekje onder de zon voor welk talent je ook hebt.’
zie ook Bijzonder gewoon

Terug naar boven