Blbvergadering: Diverse partijen [NV Zeedijk]over toekomst binnenstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2016 | Gewijzigd op: 16-06-2016
Om de toekomst van de binnenstad in zijn diverse aspecten te bezien had de Blb op haar ledenvergadering van woensdag 15 juni 2016 in de Muzerije onder meer de directeur van de NV Zeedijk Janny Alberts uitgenodigd. Alberts onderstreepte in haar bevlogen betoog de eigenheid van zowel Amsterdam als Den Bosch met name de gastvrijheid van de Brabantse hoofdstad. Dat deed zij in haar toelichting over de opzet van de NV Zeedijk, een beheerschap buiten de gemeenten om van panden op de Zeedijk voor zowel bewoners[bovenetages met strikte huurregels] als voor ondernemers [detail en horeca*, maar géén GWB] ook met strikte huurregels voor de benedenetages.

*Maar geen brouwerijen die financieel te sturend/bepalend zijn en ook geen Groot Winkel bedrijven die geen zorg om de huurders en het monument hebben.

Toekomst Detailhandel
De gemeenteraad organiseert nav een snel veranderende winkelnering, twee bijeenkomsten over de toekomst van de detailhandel:
-op 21 juni 2016 om 19.30 uur
- op 5 ujli 2016 om 19.30 uur
Belanghebbeenden mogen binnen 5 minuten vertellen hoe zij  tegen de toekomst aankijken.
Doel is de raadsleden te helpen zich een beeld te vormen van de detailhandel.


Directeur Janny Alberts van de NV Zeedijk.

foto © paul kriele, 15 juni 2016.


Nu leek niet alles toepasbaar. Maar de opzet van de NV Zeedijk in 1999 die dankzij afgedwongen gelden van de overheid, de banken en de politiek met 8 miljoen kon starten en intussen op ‘-een bijna faillissement na- de economische crisis heeft overleefd, is nu weer stabiel. De huidige florerende Zeedijk beheert vanuit een kantoorpandje op de Zeedijk met 8fte’s 97 panden. Met een OBZ-waarde van miljoen ! De enige bedreiging zijn de geldstromen die we niet kunnen definiëren, aldus Alberts verwijzend naar het zwarte criminele circuit. ‘Wel een coffeeshop maar geen pop-up stores en ook geen hotelkamerverhuur. Alberts: ‘‘B&B- verhuur is bij ons verboden. Je huurt een woning en geen hotel. Dat ligt in de regels vast.’’

De opzichtige criminaliteit en de verloedering zijn er uitgebannen.. en die elementen vormden 30 jaar geleden juist de aanleiding van de bewustwording en de daaropvolgende omslag.
Alberts : ‘Wat ik in Den Bosch mis is een plan van de bewoners. De overheid moet haar kids [burgers/ondernemers in de kruiwagen houden, zei zij letterlijk!I ‘Ik pleit ervoor een PPS op zetten,dan kun je vanuit je huurrecht de zaken regelen en met kleine bedrijven starten,’ aldus de Amsterdamse zakenvrouw tot slot .

De zaal reageerde in een mini-equête enthousiast, maar de oud politicus Antoine Jacobs had zijn voorbehoud. Amsterdam is een sociaal democratische stad en Den Bosch blijft in zijn ondernemen steeds te liberaal. De overheid houdt zich hier de handen er vanaf.’ Met andere woorden zoiets kan hier niet van de grond komen… René Spermon, oud-voorzitter van de Blb: ‘We zouden hier eens naar een PPS-constructie moeten kijken.’
Hartje Den Bosch-voorzitter Peter Claessen: ’Het is boeiend interessant. De visie en aanpak van Albers getuigt van de maakbaarheid van de samenleving, waar ik overigens mijn twijfels bij heb…’
Kortom: Stof tot nadenken voor het Blb bestuur.

Peter Claessen voorzitter van Hartje Den Bosch.

foto © paul kriele, 15 juni 2016.

Scheidslijn horeca detail verdwijnt

Nog een dergelijk chapiter is de invoer van de combinatie horeca en detail. Zie voorbeeld van Boekhandel Heinen.
Daarop reageerde de zaal ook twijfelend. Die pilot van een jaar [..] gaat beginnen in de tweed helft van de Vughterstraat en in de tweede helft van de Hinthamerstraat. Het gaat om 13 bedrijven.

‘Binnenkort wordt daarvoor door de gemeente met de Koninklijke Horeca afdeling Den Bosch en Hartje Den Bosch een convenant getekend,’ aldus wethouder Jan Hoskam, die dit actueel vanuit de B&W –vergadering berichtte. 'Die scheidslijn tussen horeca en detail verdwijnt.'

 vlnr.: Wethouder Jan Hoskam,
directeur van de NV Zeedijk Janny Alberts
en Henk Schuurs, voorzitter vande Blb wijkraad
.

foto © paul kriele, 15 juni 2016.

Een bloeiende binnenstad is het steeds zoeken naar een balans, sprak Hoskam. Een zich ontwikkelende maatschappij- [juist ook technisch gezien: ict en bijv. electrovervoer ] heeft steeds te maken met tegengestelde belangen van ondernemers overheid en burgers. Ook de gemeente zal zich aan moeten passen aan de nieuwe tijd met een verminderende regelgeving
We staan nog voor grote ontwikkelingen mbt GZG, Grasso de Zuid Willemvaart. Zorg ook voor een uitmuntende bereikbaarheid van het verkeer. Hier richten we ons op een groter verblijfsklimaat: ipv een barrière maken we er een verblijfsgebeid van. Dat maakte dat we blijven investeren in Openbare Ruimte, Bereikbaarheid en de inrichting/ sfeer.


Terug naar boven