Bestuurscentrum: Conferentie over probleemgezinnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2009 | Gewijzigd op: 10-03-2009
Wethouder Jetty Eugster reikt aan Jan Rijken van de Stichting Juvans het eerste exemplaar uit van de onderzoeksresultaten 'Probleemgezinnen'.

De aanpak van Stichting Juvans om huishoudens met meervoudige en complexe problematiek te helpen, is effectief.
Over deze multiprobleemaanpak en het onderzoek naar de effecten ervan vond gisteren -9 maart 2009 - in het Bestuurscentrum een conferentie plaats.  De titel van die conferentie over huishoudens met  complexe problematieken was 'Een huishouden van Jan Steen'.
Op deze bijeenkomst, die aansloot op een uniek onserzoek, gaat het over problemen aangaande vitale levensgebieden. Veelal zijn deze problemen van generatie op generatie overgedragen en is er een geschiedenis van mislukte hulpverlening. De problemen zijn de mensen de baas.
Circa honderd deelnemers namen kennis van de aanpak en onderzoek en gingen met elkaar in discussie.

Tom van Yperen, hoogleraar aan de UvUtrecht, die veel ervaring heeft met het doen van effectonderzoek, noemde twee lijnen voor de toekomst. Allereerst moet het gebruik van kennis die effectief is, worden gestimuleerd. Voorts adviseerde hij niet te bescheiden te zijn met het stellen van doelen en voor de ontwikkeling van plannen vooral op zoek te gaan naar literatuur.
Bertil Uittenbogaard reageerde op de uniciteit van dit onderzoek nat de effectiviteit van een aanpak van multiprobleemhuishoudens belicht. 'De kennis ervan is nog zeer beperkt,' aldus de docent aan de Hogeschool Windesheim.

Het doel van de hulpverlening aan deze mensen is de problematiek beheersbaar te maken. De zelfredzaamheid van mensen wordt geoptimaliseerd, naar draagkracht en vermogen van de cliënt. Veelal betekent dit niet dat alle problemen opgelost zijn.
Op de conferentie bood wethouder Eugster de resultaten van dit unieke onderzoek aan aan de voorzitter van de stichting Juvans, Jan Rijken.