Site Makelpunt voor huisvestingsvragen

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-07-2016 | Gewijzigd op: 13-07-2016
Woensdagmiddag 13 juli 2016 ging, na een inleiding door de pas benoemde voorzitter van het makelpunt [afdeling Maatschappelijk Vastgoed van de gemeente] Ruth Kraneborg en na een gevatte toespraak van de- wat hij zelf noemde- de ICT-wethouder Huib van Olden, om half vijf de nieuwe website www.makelpunt-s-hertogenbosch.nl 'de lucht' in.

Vraag en aanbod van ruimten met hun data 
komen in beeld op de huisvestingssite

www.makelpunt-s-hertogenbosch.nl

De site die de gemeente slechts faciliteert en ondersteunt [als er nadere vragen e.d. zijn], brengt vraag en aanbod bijeen van beschikbare en te huren ruimte, zowel commercieel, maatschappelijk als  privé.
De objecten worden uitgebreid voorzien van een zo breed mogelijke informatie.Burgers kunnen ook zelf een profiel aanmaken.

-Boven Ruth Kranenboirg, de voorzitter van makelpunt van de afdeling Maatschappelijk Vastgoed van de gemeente.
-Rechts boven: Drie wethouders, Huib van Olden, Eric Logister en Paul Kagie waren ook bij de start van de website aanwezig.
2e vl. Corneil Groenen van de afdeling Sport:  die door wethouder Van Olden werd bevrraagd over accomodaties/ruimten die onder zijn afdeling vallen. Zo ook Peter Duijkers van Erfgoed
.

foto's © paul kriele, 13 juli 2016.

Doel van Makelpunt is partijen, bedrijven en initiatieven,die op zoek zijn naar huisvesting met een eigenaar in kontakt te  brengen. Dit gratis platform biedt ook de mogelijkheid van huur voor een korte periode en is daarmee vooral gericht op maatschappelijke en kleine plannen. Huib van Olden: 'We willen dat maatschappe;lijke initiatieven zo goedkoop mogelijk een plek vinden in de gemeente.'

Dat de gemeente facilitieert volgt uit haar wens met minder leegstand de stad levendiger te houden.

Terug naar boven