'Blauwe Engelen' brengt bidboek uit met voortgang gratis stadsbusjes

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-01-2017 | Gewijzigd op: 06-01-2017
De stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosh, die achter het fenomeen ‘de Blauwe Engelen’ staat, heeft haar bidboek uitgebracht.
In het voorbije Jeroen Boschjaar waren deze in blauw tenue gestoken gastvrouwen en gastheren alom in de binnenstad aanwezig.
Het bidboek is een soort ondernemersplan waarin de stichting zich presenteert en een toelichting geeft op haar structuur en  vrijwilligersstatus, de doelstelling en sluit met een financiële verantwoording.
 Het meest opvallend idee in dit  'Ondernemersplan' is de mogelijkheid dat de gratis stadbusjes worden voortgezet. 

Gratis stadsbusjes gaan -mogelijk - weer rijden
Momenteel lopen er gesprekken tussen de burgerinitiatiefgroep ‘Voorzetting gratis stadsbusjes’ olv Joop Thissen en de Initiatiefgroep Gastvrij ’s-Hertogenbosch, welke laatste een voortzetting beoogt van de gastheren en vrouwen, bekend onder de naam ‘de Blauwe Engelen’.
Joop Thissen heeft dat plan voor voortzetting van die gratis stadsbussen opgepakt en draagt graag de uitvoering over aan Gastvrij ’s-Hertogenbosch, die met haar vrijwilligers chauffeurs kunnen gaan leveren.
Het blijft een stadsbus en beslist geen toeristische attractie. Thissen: ‘Het is een stadsbus voor de bewoners van ’s-Hertogenbosch en de bezoekers aan de stad.
We willen iedereen dichtbij de binnenstad brengen, ook ouderen en minder validen.
Thissen, oud voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, behoudt nog enig voorbehoud, omdat er nog een haalbaarheidsonderzoek loopt en omdat hij feitelijk eerst de politiek wil informeren

Vervolg bidboek
De stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch wil met haar - voorlopig 150 - gastheren en gastvrouwen ’s-Hertogenbosch op de kaart zetten en er
voor zorgen dat meer mensen hun vrije tijd in ’s-Hertogenbosch doorbrengen.

.


-
Boven: Op de  Parade
Huldiging van de Blauwe Engelen.
-Rechts boven: In JBcafé: gastheer/ vrouw Anne van Mulken en Davey Koender, student KW1C -handhaving en veiligheid BOA.

-Rechts: De Blauwe Engelen
bij het station met Joske van Eerd
.

foto's © paul kriele, 14 mei 16 november 2016.


 

De initiatiefgroep achter dit bidboek* kiest voor een zelfstandige organisatie, los van enig ander instituut of ambtelijk apparaat. In die opzet ziet zij een vrije en onafhankelijke bestaansmogelijkheid. Zij bestaat dan ook louter uit vrijwilligers.
Niet voor niets heeft zij dan ook als ondertitel: ‘Vrijwilligers voor vrijwilligers’.

Deze gastvrouwen en gastheren zijn het eerste aanspreekpunt voor bezoekers. Ze staan dan ook meestal op markante plekken in de binnenstad, zoals het station, Parkeergarage Sint Jan, de Wilhelminabrug nabij het Bolwerk Sint Jan en de Markt.
Voor dat deze aanspreekpunten van start gaan, hebben zij de opleiding ‘Gastvrijheid’ gevolgd.
Hun inzet kan ook van pas komen bij grote evenementen, zoals Jazz in Duke Town Theaterfestival Boulevard, Swimtofightcancer en onder meer het Liedertafelfestival.
Inmiddels zijn er gesprekken gaande tussen het Burgerinitiatief ‘Voorzettting van de gratis stadsbusjes’ olv Joop Thissen en de Initiatiefgroep.

De stichting die geen verdienmodel hanteert, heeft al de sympathie van Bossche organisaties. Zij gaat in alle opzichten de samenwerking aan o.a. met VVV, Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en de evenementenorganisaties.

De verwachting is dat, na een inzage van het bidboek door burgemeester Ton Rombouts, wethouder Huib van Olden en de Stuurgroep Bosch500,
de oprichting van de Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch in de raadsvergadering van februari 2017 op de agenda staat bij het onderwerp ‘Citymarketing’.

*De initiatiefgroep bestaat uit woordvoerder Henk Engel**, Hilda Terlouw planning en communicatie, Joep van Vugt financiën, Martin van Erp Events & marketing en Wim Jansen advies.


Terug naar boven