Eerste bijeenkomst 'Gastvrij'140 aanmeldingen nieuwe gastvrouwen/heren

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-02-2017 | Gewijzigd op: 10-02-2017
Op de eerste Informatiebijeenkomst vrijwilligers Stichting Gastvrij ’s-Hertogenbosch in het Bestuurscentrum was een groot succes.  Op donderdagavond 9 februari 2017 waren ruim 100 kandidaat gastvrouwen/heren afgekomen. En er naast hadden zich nog eens 40 personen schriftelijk aangemeld. Na de 'Bossche' ontvangst met koffie en Bossche bol presenteerde Hilda Terlouw van de gemeente, de plannen van de stichting i.o.  'Gastvrij 's-Hertogenbosch'.
Terlouw benadrukte nogmaals dat het slagen van  de stichting alleen mogelijk is door met alle partijen in de stad samen te werken: 'Samen bouwen we aan een Gastvrij 's-Hertogenbosch'.Na de presentatie kwamen er uiteenlopende vragen over die stichting met name over de financiering en de positie en taken van de vrijwilligers die door woordvoerder en initiatiefnemer Henk Engel werden beantwoord. De initiatiefgroep bestaat uit  Hilda Terlouw, Joep van Vugt, Martin van Erp, Wim Jansen en Henk Engel. 

De opzet is dat de Stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch met het nieuwe vaarseizoen- kort voor Pasen- gaat starten. Maar eerst dient de gemeenteraad in de raadsvergadering van maart aanstaande nog haar fiat aan de begroting te geven.

De Blauwe Engelen, een van
de succesvolle initiatieven
van het Jeroen Boschjaar 2016 wordt gecontinueerd.

,................................................................................................

De kandidaat- vrijwilligers ontvingen na afloop  een hands out waarin onder meer een te kiezen profiel wordt toegelicht. Dat wil zeggen men kan kiezen- afhankelijk van het evenement* - waarvoor men kan worden ingezet. Dat profiel is ook afgestemd op de eigen interesses en capaciteiten. Een van de nieuwe profielen betreft bestuurder voor een van de twee stadsbusjes die opnieuw gaan rijden, aldus de toelichting van Joop Thissen, de initiatiefnemer van dit  nieuwe fenomeen. 

* Het nieuwe Gastvrij 's-Hertogenbosch i.o. heeft zich al laten zien bij de Driekoningenintocht  op 8 januari j.l. en zij is ook aanwezig op de Citymarketingdag die op dinsdag  14 februari 2017 in het  Congrescentrum wordt gehouden. Komend jaar gaat zij de studenten van de Jheronimus Academy of Data Science [JADS], de nieuwe universitaire vooropleiding in de Mariënburg, ondersteunen. 

 

.

 Terug naar boven