Hoge gasten in de stad op bezoek bij Vestingloop en bij 'Steunberen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2017 | Gewijzigd op: 23-05-2017
Op zondag 21 mei 2017 waren zowel de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb als mgr. De Korte bij speciale gelegenheden aanwezig.  .
Ahmed Aboutaleb bezocht 's morgens een exklusieve bijeenkomst in het stadhuis rond 'de Steunberen van de Sint Jan'  en 's middags was Aboutaleb bij de finish van de Vestingloop op de Parade.  

'Steunberen' is een selecte groep van personen die financieel nogal wat in te brengen hebben en af en toe op een exklusieve bijeenkomst worden gefêteerd. Zo ook gebeurde dat zondagmorgen 21 mei 2017 in het stadhuis, waar Ton Rombouts de gastheer was.  

Rombouts memoreerde in zijn welkom  de vriendschapsband tussen Rotterdam en 's-Hertogenbosch. 'Hierdoor is de Rotterdamse burgemeester qualitate qua ere-burger van Den Bosch'.  Rombouts wenste mgr. De Korte proficiat met zijn eenjarig bisschopsambt van de het Bossche bisdom.

-Links mgr. Gerard de Korte
sprak op de bijeenkomst 'Steunberen van de Sint Jan' over verbinden en solidariteit
Burgemeester Ahmed Aboutaleb sprak in
het stadhuis onder meer over de 'wij-samenleving',
met als thema's gelijkheid, anti-discriminatie en gelijkheid
.

foto's © paul kriele, 15 maart 2016 [boven]
en maurice horsten [r.] 
.............................................................................................................................................

Tot de sprekers behoorden de Bossche bisschop mgr. Gerard de Korte en de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb.  Van hem is bekend dat hij tegen een gekozen burgemeester is  omdat voor hem onafhankelijkheid doorslaggevend moet zijn.

Ahmed Aboutaleb memoreerde dat het in een  stad met 174 nationaliteiten, gaat om een wij-samenleving. Dat betekent dat het gaat om normering en dat de grondwet een hoofdrol speelt: met de aspecten  vrijheid, gelijkheid en anti -discriminatie. 

Verbinden speelt daarbij een centrale rol. Kijk elkaar diep in de ogen en durf elkaar de waarheid te zeggen. Normen moeten duidelijk zijn en dienen bewaakt te worden. 
Het stadsbestuur maakt dat duidelijk door op verschillende niveau's ontmoetingen te organiseren in de stad en in de wijken.
Daar brengt Aboutaleb het stadsbestuur, de politie, justitie en de inwoners bij elkaar en probeert er maatschappelijke warmte te creëren. Het moet er voor iedereen goed toeven zijn,' zei de burgemeester, die een boodschap had en die hij met humor en met voorbeelden lardeerde.  Hierdoor kreeg hij regelmatig applaus, zoals bij : 'Veel warme lucht komt rechtsreeks uit  het Zuiden van het land...'.
Maar Aboutaleb zei ook dat  de media  [die niet waren uitgenodigd.. ] de samenleving een spiegel voor moeten houden bij de samenwerking aan een nieuw sociaal contract.'

In zijn voordracht liet Aboutaleb zien  dat een burgemeester een echte bruggenbouwer moet zijn, die mensen en groepen weet te verbinden. Daarbij dien je aan te geven wat wel en wat niet kan. .


Bisschop Gerard de Korte toonde hoe belangrijk het is om elkaar vast te houden in een tijd van onzekerheid. Verbinden is ook in de bijbel een vaak voorkomend thema. Het gaat nu, meer dan ooit, om bruggen te bouwen en geen muren op te richten.  
Ondanks dat er rassen zijn en klassen, naties en staten, zijn alle mensen kinderen van één Vader, broeders en zusters.

Er is behoefte aan nieuwe vormen van solidariteit, aan bestaanszekerheid. Daarom moeten we werken aan economische veiligheid. Dat wil zeggen relativering van het Angelsaksische economische verdienmodel en aan herwaardering van het Rijnlandse model met sociale markteconomie.  Het is noodzakleijk de welvaart rechtvaardig te herverdelen  en de wereld te humaniseren van de globaliseren.

Het gaat om verbinding en solidariteit, waaraan het katholieke denken en doen in hoge mate kan bijdragen.

Bisschop De Korte maakte in zijn betoog de zwakke punten in onze samenleving zichtbaar:  zoals de cultuur van onbehagen, versnelde globalisering, hardnekkige armoede onderklasse, verarming van de middenklasse, angst voor milieu en migratie.  Doordat veel Nederlanders geestelijk kwetsbaar zijn geworden worden ze uit elkaar gespeeld. 

In zo’n tijd van onzekerheid kan religie, in dit geval het katholieke, mensen verbinden en bij elkaar houden.

Na deze voordrachten vond er olv de commissaris  van de koning Wim van de Donk een interessante gedachtewisseling plaats. 
Tot slot werd door de voorzitter van de stichting' Steunberen van de Sint Jan',  Maurice Ackermans, een dankwoord uiigesproken.Terug naar boven