Verbod op demonstraties: Ned.Unie Ún anti-racisme

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-05-2009 | Gewijzigd op: 19-05-2009

Burgemeester Rombouts verbiedt de -voor zaterdag 23 mei 2009- geplande demonstraties van de NVU én van het 'Comité Rascisme Nee'. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de angst voor wanordelijkheden en een veilige ['goede'] verkeersafwikkeling. 

Rombouts heeft  zijn besluit schriftelijk aan de NVU en het 'Comité Rascisme Nee' meegedeeld.
Daarin staat dat de handhaving van de openbare orde een volstrekt disproportionele politie-inzet vergt. Bovendien wordt een groot aantal demonstranten verwacht in een weekend waarin enkele vrije dagen zijn gepland en het extra druk in de binnenstad wordt.
In het besluit van Rombouts, dat na overleg met de wnd.  korpschef  is genomen, speelt tevens de twijfel mee, of de demonstratie vreedzaam zal verlopen.
De idee om tijdstippen te veranderen en beide groepen te scheiden, vindt de gemeente geen optie, omdat de  tegendemonstranten juist het doel hebben de Rechtse NVU te overstemmen.