Den Bosch over de 100.000 banen/ meer bedrijfsvestigingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-04-2019 Den Bosch heeft het aantal banen in één jaar van 100.000 met 2.230 overschreden naar 102.270.Een stijging van 2,2%. Dat blijkt uit de nieuwste werkgelegenheidscijfers. Dit aantal is de laatste jaren niet zo hoog geweest. Ook het aantal bedrijfsvestigingen is flink gegroeid, namelijk tot 14.690. Een stijging van 8,8%. Landelijk is dat 4,6%.
Dit zijn enkele conclusies van ons nieuwste onderzoek over de stedelijke economie. Dit drie maandelijks onderzoek laat zien hoe de gemeente er economisch gezien voor staat.

Andere conclusies uit het onderzoek zijn:
 • Minder WW en bijstandsuitkeringen
  Eind 2018 zijn er 2.750 WW-uitkeringen in onze gemeente. Dit betekent een afname van 525 uitkeringen vergeleken met eind 2017. In dezelfde periode is het totaal aantal bijstandsuitkeringen BUIG gedaald (-9,8%) naar 3.481 uitkeringen. In vergelijkbare gemeenten is de daling gemiddeld minder sterk.
 • Meer mensen vragen om hulp 
  De Voedselbank in ’s-Hertogenbosch deelde in de laatste week van 2018 302 pakketten uit. Dat is hoger dan een jaar eerder (266). Het totaal aantal klantcontacten bij Bureau Sociaal Raadslieden is in 2018 ook hoger dan in 2017. Met onze aanpak om armoede steeds minder te maken, willen we ervoor zorgen dat ook hier een verbetering in komt.
   
 • De druk op de woningmarkt is nog steeds hoog
  In de laatste drie maanden van 2018 is het aanbod van woningen, die te koop staan in de gemeente, licht gestegen. Dit is voor het eerst in lange tijd. Er zijn minder woningen verkocht (-2,7%) en de gemiddelde transactieprijs is verder gestegen tot € 308.900. De gemiddelde verkooptijd is gestegen naar 37 dagen.
In 2018 zijn er 1.051 nieuwe woningen bij gekomen en 98 woon(zorg)eenheden. Van deze nieuwbouw zijn 344 woningen en wooneenheden door aanpassing van bestaand vastgoed ontwikkeld. We hebben voor 694 woningen een bouwvergunning gegeven.