Gemeente stopt met experiment woonruimteverdeling

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2019 | Gewijzigd op: 28-06-2019
Gemeente stopt met experiment woonruimtverdeling. Dat experiment, dat bedoeld was  om de slaagkans voor woningzoekenden die maar een korte inschrijftijd hebben [ook spoedzoekers], te vebeteren, was in februari 2018 gestart. *zie bericht hieronder. Daarbij golden twee criteria: in de voorbij 6 maanden tenminste  26 keer gereageerd te hebben en  de kandidaat heeft geen woning geweigerd..Dat e rnu een eind aan die loting komt heeft als oorzaak [er zijn lessen geleerd..] er vertoonde zich veel bijval. Er werd onterechte hoop gecreëerd, de gemiddelde inschrijftijd via een loting ligt 
veel lager dan bij inschrijftijd. De criteria die werden gesteld maakten de groep die zich via loting  in schreef, niet kleiner werd  of gelijk...Die groep werd juist groter. 

Bericht van 6 juni 2019 Aanpassingen bij het zoeken naar een sociale huurwoning
Om de zoektocht van woningzoekenden naar een sociale huurwoning te vergemakkelijken wijzigt zich het loket voor woonruimteverdeling.Voor studentenwoningen wordt een afzonderlijke website ontwikkeld.


  Op woonserviceregionaal.nl staan de vrijkomende woningen van Zayaz, BrabantWonen, JOOST (voorheen Kleine Meierij/Sint Joseph), Mooiland (bezit ’s-Hertogenbosch), Woonzorg Nederland en Woonveste (bezit ’s-Hertogenbosch) met woningen in ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel, Boxtel, Meierijstad, Bernheze, Oss en Boekel. Wellicht dat andere corporaties ook nog aansluiten.
Studentenhuisvesting
Per 11 juni komt er een speciale (meertalige) website voor (internationale) studenten, en kunnen woningzoekende studenten de studentenwoningen van de corporaties vinden op www.studentroomsbrabant.com Die site komt in de plaats van het aanbod dat via Woonservice Regionaal gebeurt. Studenten zien daarmee in één oogopslag welke studentenwoningen vrij komen voor verhuur en wat de bijbehorende toewijzingsregels zijn. Zowel nationale als internationale studenten kunnen reageren. Het oude aanbodmodel [met rangorde] vervalt. De studentenwoningen zullen worden verloot. Daarnaast wordt een deel van de woningen gereserveerd door de onderwijsinstellingen, en aangeboden aan een (door de onderwijsinstellingen) geselecteerde groep internationale studenten.