Inzet vrijwilligers stijgt

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-06-2009 In Nederland zijn steeds meer vrijwilligers actief. In Den Bosch steeg dat aantal de afgelopen twee jaar met bijna 3%, van 31,3 naar 34,2% [18 jaar en ouder]. Opmerkelijk omdat vanaf 2000 dat percentage rond de 30% schommelde.
De gemeente onderzoekt tweejaarlijks de deelname van vrijwilligers in de stad. Er zijn steeds meer mensen dat af en toe vrijwilligerswerk doet, maar het aantal dat één keer of vaker per week actief is daalde in de loop der jaren. Hoeveel tijd Bosschenaren per maand aan vrijwilligerswerk besteden is niet gemeten
Opvallend is dat de landelijke cijfers merendeels 10% hoger liggen.