Gemeente: 4 miljoen voor energiebesparing

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-07-2009 De Gemeente gaat € 4 miljoen [uit energiebesparingsfonds] beschikbaar stellen voor energiebesparende maatregelen. Dat geld wordt verdeeld over toepassingen bij gemeentelijke gebouwen, woningen en bedrijven.
-33.000 koopwoningen in de stad, zo registreert de gemeente, hebben onvoldoende isolatie wat tot warmteverlies en te hoge energierekening leidt. Particuliere woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari 2010 subsidie krijgen bij de isolatie van hun huis.
-Zelf stelt de gemeente dat in 80 procent van de eigen gebouwen het nog schort aan isolatie en dat gaat dan ook aangepakt worden. Eerst volgt per gebouw een energieonderzoek…. .
-Via klimaatneutrale nieuwbouw en innovatieve productieprocessen wil de gemeente bij het bedrijfsleven de energiebesparing aanmoedigen.
In september buigt de gemeenteraad zich over de plannen.

In 2050 moet Den Bosch klimaatneutraal zijn, dwz dat er geleefd, gewerkt en geproduceerd wordt zonder negatieve invloeden op het klimaat.