Economisch Actieplan: kwaliteit/positie versterken

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-07-2009 | Gewijzigd op: 23-07-2009
Vanmorgen 22 juli 2009 heeft wethouder Bert Pauli [EZ en Fin] het veelomvattende 'Economisch Actieplan' gepresenteerd dat de gemeenteraad binnenkort krijgt voorgelegd. Daarin staan de stappen, gedachten, beleidsvoornemens en investeringen die de gemeente heeft c.q. wil ondernemen om de economie te versterken.

Aan het plan hebben 50 personen uit bedrijfsleven en onderwijs bijgedragen.

Die plannen raken een breed terrein van ondermeer het onderwijs [HAS/AVANS] gezondheidszorg [JB-ziekenhuis], en het bedrijfsleven [ICT-sector].
De versterking komt bijv. door nieuwe opleidingen [MBO en HBO] op terrein van biologie en chemie, [bestrijding van bacteriën, zoals MRSA en allergieën], lectoraat mediation [conflict hanteren], projectmanagement en ICT [Den Bosch als 4e ICT-stad van ‘t land]. In die richtingen lopen de behoeftes vooral van het bedrijfsleven.
Pauli: 'Het gaat ons niet zo zeer om uitbreiding van bedrijven of het onderwijs, maar meer om een versterking. Bijv. door nieuwe opleidingen die aansluiten bij deze tijd van innovatie en gezond leven. Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt en het ondernemerschap [innovatie].
Ook wil Den Bosch zich sterk maken en profileren [aan de ruim 5 miljoen toeristen die er komen] als aantrekkelijke stad op gebied van gezondheid en voeding en als congresstad [Brabanthallen]. Citymarketing en acquisitie zijn namelijk ook peilers van het economisch actieplan. De promotion van de stad rond Food gaat oud-Sligrobaas Abel Slippens vanaf 2010 in een aparte stichting opzetten.

Volgens het - op verzoek van de raad – in september 2008 uitgebracht advies van prof. Pieter Tordoir dient Den Bosch zich van binnenuit te versterken door het stimuleren van het bedrijfsleven, zich te richten op kwaliteit van leven en duurzaamheid [ Fhealinc=Food&Health Innovation Callenge], en kansrijke economische clusters te stimuleren.
Trodoir: Fixeer je bijv. op de A2 zone[ nieuwe stad langs de rondweg], de spoorzone en de De Gruyterfabriek, die een broedplaats kunnen zijn voor startende ondernemers.
Zijdelings kijkt de wethouder ook naar samenwerking met, c.q. en het vergaren van kennis in het buitenland. Den Bosch wil zijn acquisitie daarom richten op bijv. India, dat een overaanbod van jonge academici heeft en de Chinese stad Yiangsiu, waarmee via Brabant Stad al uitwisselingen aan de gang zijn.
Voorlopig [tot 2014] ligt er aan dit actieplan- ter fiattering van de raad -een jaarlijks uit te geven budget van € 150.000 ten grondslag.