Controle op inkoop en opkoop van (tweedehands) goederen

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-03-2022 Vorig jaar is landelijk het DOR/DOL in het leven geroepen. Dat zijn twee registratieverplichtingen. Op deze manier wordt het doorverkopen van gestolen goederen via handelaren en opkopers moeilijk gemaakt en wordt geprobeerd heling te voorkomen.

Dinsdag, 22 maart heeft de gemeente samen met politie een controle op de registraties van Tweede Handsgoederen  uitgevoerd. Bij twaalf bedrijfscontroles dat vijf bedrijven geen Digitaal Opkoop Register bijhielden. Deze bedrijven worden, waar nodig, geholpen door de gemeente om het register op orde te krijgen.
Er is ook gekeken naar milieuovertredingen en handhaving van bestemmingsplannen. Bij verschillende bedrijven zijn diverse overtredingen geconstateerd van illegale woonvoorziening, goederen ten behoeve van hennep, harddrugs en fraude aan meterkast. Deze overtredingen worden vervolgd.
DOR/DOL
Opkopers en handelaren zijn verplicht alle goederen die zij aanbieden te registreren in het Digitaal Opkopersregister (DOR). Daarnaast moeten deze opkopers zich ook registreren als opkoper in het Digitaal Opkopers Loket (DOL). Zonder partij die het overneemt, kan het stelen van goederen als zinloos ervaren worden door de crimineel. Door de controle en inzet op deze registratie maken we het criminelen lastig om via legale verkoopadressen van hun illegale en gestolen goederen af te komen.
Het onbewust meewerken aan het kopen van gestolen goederen is strafbaar. Controleer voordat je iets tweedehands koopt of het aangeboden product bij de politie als gestolen geregistreerd staat op de website van Stop Heling.