Trap-thee voor jongeren +winkeliers van Kerkstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-09-2009 | Gewijzigd op: 22-09-2009
-Hierboven: Het sfeertje tijdens de door het Citypastoraat op zaterdagmiddag 19 september 2009 georganiseerdeTrap-tea voor de jongeren, die dagelijks op de trap zitten voor de Nederlands Hervormde Kerk, voor de omliggende winkeliers en voor omwonenden. De opzet was onder een hapje en een drankje een kennismaking te organiseren waardoor  er meer begrip voor elkaar ontstaat,' aldus straatpastor Embrecht Weber. 

-Rechts boven:  De idee  kwam van Niels, koosnaam Minoes, die hier in gesprek is met de winkelierster van Glaudio Ferrici in de Gasselstraat Jeannette Cornelissen. Rechts: Hans Rinkel van het Citypastoraat.
De Kerkstraatwinkeliers gingen meteen akkoord met deze samenkomst en waren dan ook redelijk
in aantal aanwezig.
-Rechts de nog niet zo lang in Den Bosch benoemde dominees Peter van de Velden [bedenker van de diverse theesoorten, zoals mysterytea en peacetea] ] en Erica Scheenstra.

foto's © paul kriele,  19 september 2009.

Op initiatief van een van de jongeren, die dagelijks op de trap van de Nederlands Hervormde kerk zitten, hield het Citypastoraat van de Protestante Gemeente een namiddagthee, die toepasselijk tot trap-tea werd gedoopt. Een primeur die bedoeld is om het kontakt en de verstandhouding met/tussen de groepen kerkgangers, winkeliers en omwonenden met de jongeren aan te halen.
Eerder dit jaar had Niels, koosnaam Minoes aan de gepensioneerde dominee Henk van Tilburg voorgesteld eens een barbeque voor die jongeren te organiseren. Maar dat vonden de nieuw benoemde dominees Erica Scheenstra en Peter van de Velden iets te uitbundig. Het werd op initiatief van Van de Velden, die ook de peace- myster- en trapthee bedacht, een namiddagthee voor de jongeren samen met de omliggende winkeliers en omwonenden.
Zaterdag 19 september 2009 kwam de spontaniteit niet echt van die jongeren. 'Het is nog nieuw en even wennen,' aldus de straatpastor Embrecht Weber.

Van de winkeliers waren er meerdere komen opdagen en opvallend veel jongeren die zich te goed deden aan de salades, hartige hapjes en zoeternijen. De theepotten bleken op dit borreluur minder in trek.
Winkelierster Jeannette Cornelissen vertelde weinig last te hebben van de jongeren. Alleen als ze herrie maken of lallend en gillend in hun blote bast zich tussen het publiek begeven. Maar eerlijk gezegd, ik begin om 10 uur en ga om 6 uur naar huis. Dus veel kontakt heb ik niet met hen. Maar er is iets veranderd toen die knaap met zijn fietscamper en twee katten als huisraad deze zomer ten tonele verscheen. Dat heeft de jongeren een goede p.r. opgeleverd.
Ik weet zeker dat als er iets in mijn winkel gebeurt, zij direct mij te hulp zullen komen. Dat voel ik intuitief aan.‘

De dominees Erica Scheenstra en Peter van de Velden willen vooral verbinding leggen, zodat de jongeren en de winkeliers elkaar leren kennen. Uit die bedoeling is deze ontmoeting onder het motto ’ Pleinthee’ of trap-tea voortgekomen.
Van de Velden: ‘We willen een kerk in de stad zijn met de deuren wijd open zodat we verbindingen kunnen leggen met de omgeving, met de straat en… - zonder vooroordelen- met de jongeren. We moeten een veel opener kerk zijn, want onze kerk is ook gericht op ex-gedetineerden, uitgeprocedeerde asielzoekers, mensen van het Inloopschip en de PUB [Pastoraal UitzendBureau].

Rechts: ook de muzikanten, de Roermondse dominee Gerard Rinsma, die actie voert voor Braziliaanse straatkinderen en op het Kerkplein geassisteerd wordt door een bevriende technicus, hebben zich geïinstalleerd.
Links: gepensioneerd dominee Henk van Tilburg die in zijn tijd de kontakten met gemeente en politie heeft gelegd en de idee [van Niels [r]]  met de werkgroep van het Citypastoraat uitwerkte.

foto's © paul kriele,19 september 2009.

Ds Van de velden:'Onze kerk heef geregelde kerkbezoekers, maar er zijn ook leden die af en toe naar de kerk gaan op momenten dat het hén uitkomt. Dat noem ik voor mezelf 'service gericht publiek'. Daarop willen wij als werkgroep nieuwe activiteiten afstemmen zoals bijv. een Inloopspreekuur.’
Straatpastor voor dak-en thuislozen Embregt Weber vindt dat bijv. eten en drinken verbroedert. 'In die sfeer kun je kennis met elkaar maken. Het zijn situaties waarin relaties worden opgebouwd. Dat schept vertrouwen en dan kun je ook samen optrekken.
Tja, en wat de jongeren er van vinden? Een van de aspecten van kerkzijn is aandacht voor de medemens. Dat het hier zo uitpakt vind ik prima. We zijn al heel ver !’
Intussen zijn ook de muzikanten, een Roermondse predikant die actie voert voor de straatkinderen van Braziliëe en zijn technicus geïnstalleerd. Zo'n 50 bezoekers praten wat genieten van de sfeer en nemen een sapje of thee en proeven van de lekkernijen. Winkelbezoekers lopen - soms verbaasd kijkend naar deze theaparty - voorbij.Terug naar boven