Bij sloop woning: nieuwe verhuisregeling

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2009 Alle huurders van de woningcorporaties Zayaz, BrabantWonen en De Kleine Meierij hebben bij sloop van hun woning recht op een verhuiskostenvergoeding van € 7.500,-, op een vergoeding voor zelfaangebrachte veranderingen en op een woonlastentoeslag van maximaal € 500,-.
De gemeente heeft voor huurders die vanwege sloop hun woning moeten verlaten deze nieuwe verhuisregeling ingesteld.  De nieuwe regeling geldt voor een periode van zes jaar en is bedoeld voor alle huurders van de drie woningcorporaties.

De belangrijkste verandering ten opzichte van de oude afspraken is dat huurders in plaats van de wettelijke bijdrage van € 5.264,- een verhuiskostenvergoeding van € 7.500,- krijgen. De gemeente neemt hiervan € 1.250,- voor haar rekening. Verder is er een ruimere regeling voor zelfaangebrachte veranderingen zoals keukenblokken, dakramen, vaste trappen en gemetselde erfafscheidingen. Huurders kunnen de getaxeerde waarde vergoed krijgen. Verder kunnen huurders met een inkomen tot € 36.000,-, die geen recht hebben op huurtoeslag, een eenmalige woonkostentoeslag krijgen van € 500,-. Dit als compensatie voor de vaak hogere huurprijs van de nieuwe woning.
Naast de financiële vergoedingen zijn in de verhuisregeling ook afspraken gemaakt over het voorkomen van dubbele huur, de herhuisvestingsurgentie en de terugkeergarantie voor huurders.
De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de regeling.