Bij IND: demonstratie Irak voor permanente status

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-10-2009 | Gewijzigd op: 06-10-2009
Dinsdag 6 oktober 2009 rond 1.00 uur demonstreerden een groep van -merendeels- mannelijke Irakezen bij het kantoor van de IND voor een beslissing over hun tijdelijke verblijfsstatus,  die naar hun mening al lang genoeg duurt.
De circa 30 demonstrerende  Irakezen zeggen geen toekomst in Irak te hebben en er hun leven niet veilig te zijn en dat het hen niet is toegestaan onderwijs te volgen of  werk te vinden.

Op de spandoeken stond o.a. te lezen: ' Mensen-Recht. Behandel ons met respect. Behandel ons als mens. Wij hebben geen toekomst/ AZC Vught'.


foto's © paul kriele, 6 oktober 2009.

SAan de Magistratenlaan bij het kantoor van de IND [Immigratie en Naturalisatiedienst] gelegen om de hoek van het Paleis van Justitie, groepeerden zich dinsdag 6 oktober 2009 rond 1.00 uur een 30-40 tal Irakezen. Zij droegen spandoeken bij zich en een Iraakse vlag. 
 De -merendeels - mannen werden na tien minuten te woord gestaan door een IND-medewerker die benadrukte dat dit kantoor geen beslissingsbevoegdheid heeft. De man vertelde aan de Irakese woordvoerder de individuele dossiers nog eens door te zullen nemen, maar verwees, voor hun actie, naar het parlement in Den Haag.

De groep, van wie de meesten noch Engels noch Nederlands spraken, legde via hun  Engels sprekende woordvoerder hun belang uit.  Zij vroegen- na intussen twee jaar te wachten -om een voorspoedige behandeling van hun dossiers.

De Irakees legde uit dat zij in hun geboorteland geen toekomst hebben, '... het is bij ons niet toegestaan naar school te gaan, noch werk te krijgen. 'We zij naar hier gekomen om een veilig leven te kunnen leiden, zonder dat we  problemen maken. Al deze mensen hebben behoefte aan een toekomst. Hier is ons leven veilig. Daarom zijn we hier naar toe gevlucht. In plaats van een tijdelijke status  zouden we graag een permanente status willen verkrijgen'.

De medewerker van de IND, die alles rustig aanhoorde, zegde hen toe de dossiers per individu nog eens door te nemen. 'Maar het Parlement beslist'.
De Irakees merkte op dat in 2-3 jaar er nog niets aan hun status is gedaan.. .

De demonstratie, die vredig verliep, kwam rond 2 uur ten einde.


Terug naar boven