Gemeente steunt gebruikers failliete Oosthoek

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-10-2009 Nadat dat de Belastingdienst beslag legde op de  Oosthoek aan de Piet Slagerstraat is ook de gemeente zich bewust geworden van de financiële [wan-] situatie bij de Oosthoek, dat met schulden en huurachterstand kampt.
Extra subside is geen reële optie meer, aldus een persbericht. B&W kiezen ervoor de gebruikers aan een alternatieve accommodatie te helpen. De Oosthoek bood onderdak aan Trefpunt Oost, een houtbewerkingsclub en een ouderenclub.