Beste - op 1 na - ambtelijke schrijfster

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-12-2009 | Gewijzigd op: 04-12-2009
M
Floor van Hanwijk van de afdeling communicatie van de gemeente 's-Hertogenbosch, haalde het als 'beste schrijfster'  net niet om eerste te worden...

Gisteren - donderdag 3 december 2009  - vond in Den Haag de finale plaats van de landelijke schrijfwedstrijd voor ambtenaren. Minister Verburg reikte de Gouden Veer uit aan  Renze Brouwer van het Ministerie van LNV. Daardoor haalde de Bossche ambtenaar Floor van Hanwijk net niet die eretitel... Maar toch.... Floor schreef in klare taal een brief namens de gemeente aan een Bossche die een vraag had mogelijkheden voor exposities in het Stadskantoor. Floor  had - naast Renze Brouwer - nog drie 'concurrenten'.

De Gouden Veer gaat jaarlijks naar een ambtenaar die  de beste brief of e-mail aan een inwoner heeft geschreven. In 2007 werd een medewerker van de gemeente de best schrijvende ambtenaar en vorig jaar stond Gerda van den Boorgaard  in de finale.
De medewerkers van de gemeente doen mee aan het project ‘Klare Taal’ die hen leert brieven en teksten voor inwoners in eenvoudig Nederlands te schrijven.