Nieuwjaarsreceptie: zorgen en ruimte voor talent

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-01-2010 | Gewijzigd op: 04-01-2010
Zaterdag 2 januari 2010 trok de nieuwjaarsbijeenkomst nieuwe stijl in TheateradParade ongeveer 500 -700 belangstellenden. De toespraak van de burgemeester raakte alle velden van het sociaal/maatschappelijk leven.
Rombouts kwam ook nog eens met de successen die de stad in de afgelopen jaren heeft behaald en noemde de gunstige positie die zij inneemt op het gebied van veiligheid, de woningbouw en de economie. 'Dat is het resultaat van hard en slim werken door mensen met talent en passie. 'Met zulke talentvolle Bosschenaren mogen we ons gelukkig prijzen. Want talent x passie maakte gelukkig,' aldus Rombouts tot een publiek van circa 600 bijeengekomen Bossche burgers. 

Rombouts tooont hier het 'goeie stofje' van de nieuwe uniformen van de Koninklijke Harmonie die de gemeente het korps heeft geschonken.
Midden: Ad van Lieshout en rechts voorzitter van de KH Harry van der Krabben.
De toespraak van burgemeester Rombouts over Bossche successen en ook over zorgen bijv. over hufterig gedrag, die de burgemeester zich maakt.
Optreden van leden van Flik Flak.
foto's © paul kriele, 2 januari 2010. 
En de hapjes en drankjes die werden geserveerd.

Geld voor talent
De burgemeester sprak dat publiek ook aan op hun verantwoordelijkheid jegens de medemens [opvang van asielzoekers en daklozen]. In die oproep betrok Rombouts de kansen die de gemeente de jeugd - wil geven hun talenten te gebruiken.
'Ik hoop dat we er in slagen dat alle Bossche kinderen - met name de jeugd in de probleemwijken - hun eigen talent zal  ontdekken, zodat ze in hun ontwikkeling kunnen groeien. Daar is geld voor beschikbaar,' aldus Rombouts die hoopte dat  '.... de nieuwe gemeenteraad een speerpunt maakt van talentontwikkeling bij de jeugd'.

Pilot tegen hufterig gedrag

Rombouts begon zijn toespraak met een aanhaling van de berichten over de Nieuwjaarsnacht, die volgens de politie en de brandweer 'rustig' was verlopen. Maar Rombouts had zich de laatste dagen juist kwaad gemaakt dat onder dat 'rustig' toch was gebleken dat er mensen [Oranje Nassaulaan] in elkaar waren geslagen. De burgemeester: 'Mensen moeten hun handen afhouden van een ander en van andermans spullen. Zo'n voorval van hufterig gedrag zit me erg hoog.'

Aansluitend op deze ontboezeming berichtte Rombouts dat de gemeente dit jaar met een pilot start, een proef om mensen aan te spreken op hun hufterig gedrag. 'Respect moet in 2010 terugkeren,' aldus Rombouts die zei later dit jaar nog op deze publiekscampagne te zullen terugkomen.
Rombouts uitte nog meer zorgen, bijvoorbeeld over de 1.000 werklozen die er in 2009 waren bijgekomen, over bedrijven die failliet waren gegaan, de Q-koorts die ook in onze stad heerst en de zwemschoolaffaire, de hosteldiscussie, die alleen nog maar verliezers heeft opgeleverd en dat 10% van de gezinnen, ofwel 11.000 burgers, inklusief kinderen, leven op een minimumniveau.

Brabants Straatorkest De Pannelappen Zangsoliste Loïs van de Ven en pianist Maarten Smeele.
Carnavalsclub Meepesant.
foto's © paul kriele, 2 januari 2010.
De Koninklijke Harmonie onder leiding van Sjef Ipskamp.

Een barmhartige stad
Maar er klonken ook positieve zaken door in de nieuwjaarstoespraak van de burgemeester.
Rombouts, die sprak over de inzet en creativiteit van zovele Bosschenaren, zei trots te zijn op deze Bourgondische stad, die ook een stad is van barmhartigheid, dankzij Vincentius, de Voedselbank, de kerken en vluchtelingwerk. 'Chapeau' ook voor de Zonnebloem, het Rode Kruis, Novadic, het Inloopschip en Exodus.'

In de foyer en in de Pleinzaal waren optredens van Flik Flak, zangsoliste Loïs van de Ven en pianist Maarten Smeele, de Koninklijke Harmonie, Meepassant, de scouting met een stanb rond een kampvuur op de Parade om '100 jaar scouting Nederland'aan te kondigen en het Brabants Straatorkest 'de Pannelappen'.

Terug naar boven