VVD: Klachten over openbare verlichting

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-01-2010 | Gewijzigd op: 15-01-2010
Uit een enquete die de VVD de afgelopen maand hield, blijkt dat er een 'top 8' van knelpunten bestaat. In alle wijken is de verlichtiing onvoldoende, maar de bewoners vinden met name dat er in de binnenstad veel ‘donkere plekken’ zijn.
Van de buurten worden specifiek genoemd: Rosmalen zuid-west, Notaris van de Mortellaan e.o.  De verlichting bij het sportpark Maliskamp is levensgevaarlijk ten gevolge van de parkeersituatie ter plekke. 
De gemeente hanteert nog steeds een oud [2001] beleidplan rond verlichting  dat uitgaat van vervanging  door energiezuinige armaturen. De VVD vindt  dat dat beleid eens bijgesteld mag worden. Daarover zijn door de fractie aan het College schriftelijke vragen gesteld.