Terugblik op Hoog water 15 jaar geleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-02-2010 | Gewijzigd op: 01-02-2010
Vijftien jaar geleden stroomde Het BosscheBroek onder. Oorzaak was een doorbraak thv het Vughterbastion in de dijk langs de Stadsgracht. Daarmee kwam niet alleen de polder onder water te staan, maar ook de rondweg A2. Het verkeer over de A2 was 14 dagen gestremd.

Het hoge water veroorzaakte overigens in grote delen van het land overstromingen en dientengevolge evacueringen.

Dichtbij huis ontstond er een prachtig beeld op de zuidelijke polders rond de stad: alsof er altijd een meer had gelegen.
Het hoge water had ook zijn effect op de natuur. In Het Bossch Broek raakten door het hoge water onder andere reeën op drift en in de knel. Ze moesten door de brandweer in roeibootjes uit het water worden gehaald.

De polder langszij de Parklaan en Spinhuiswal.
Linker foto:  Het uit functie geraakte gemaalhuisje met zicht vanuit het Vughterbastion op de Spinhuiswal.. en
...en hierboven zicht vanaf de Parklaan op het Vughterbastion. Daar tegenover brak de dijk op 31 januari 1995 door.
In het slingerend pad zit een wijde opening waardoor het water vanuit de Dommel de polder instroomde.
Links: Bekend in stad en land stond het dierenparkje met zijn kleurrijke en roepende pauwen onder aan de Vughterbrug.

foto's © ben ter heine [†], 5 februari 1995.

 
Na de overstroming werd het gat dat in de dijk was geslagen met betonnen elementen gedicht, zodanig dat het bij een volgende gebeurtenis kan worden doorgestoken. Het Bossche Broek is voortaan bij hoog water een waterretentiegebied.
Ook het dierenparkje van de familie Ter Heine op Vughterweg 2,  raakte door de dijkdoorbaak op  31 januari 1995 overstroomd en de 'veestapel' moest worden gered. Met behulp van de brandweer werden de dieren - konijnen, pauwen, eenden en ander gerei - bevrijd uit hun benarde positie.


Bij die reddingsoperatie kreeg zoon Rogier ter Heine hulp van omwonenden en brandweerlieden. Zij leidden de beesten in benches en voeren de watervogels  terug aan wal.
Er zaten in de week voor deze reddingsoperatie al beesten in de serre va Ter Heine gebivakkeerd.


foto's © ben ter heine [†] , zondag 5 februari 1995.


Terug naar boven