Extra steun voor ART Fair, Jazz en Oeteldonk

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2010 | Gewijzigd op: 04-02-2010
Tekorten door de crisis voor: de Oeteldonksche Club Tekorten voor de Art Fair in de Brabanthallen.
foto © paul kriele, 18 april 2009
en een tekort voor Jazz in Duke Town
foto © paul kriele, 31 mei 2009.

De jaarlijks kunstexpositie Art Fair in de Brabanthallen ontvangt van de gemeente  een eenmalige garantstelling. Door de economische crisis zijn er dit jaar minder deelnemers voor de kunst- en antiekbeurs, waardoor de stichting een tekort dreigt en de begroting niet sluitend krijgt. Met de garantstelling kan het evenement alsnog doorgaan.

Eenmalige subsidie Jazz in Duketown
Ook  Jazz in Duke Town krijgt eenmalige subsidie van € 12.829.Door de hoge kosten kwam de stichting vorig jaar in de problemen en kon minder bekende formaties aantrekken.

En de Oeteldonksche Club lijdt ook onder de economische crisis en ontvangt -ook eenmalig-  € 10.000.
De Club mist dit jaar enkele grote sponsors. Het geld is bestemd voor  materiaalkosten voor de bouwers van de praalwagens. Ook hier geldt dat enkele sponsors het lieten afweten.

Burgemeester Rombouts heeft symbolisch € 10.000 overhandigd aan de Oeteldonksche Club 1882. Dit gebeurde voorafgaand aan een rondleiding door de bouwhal, waaraan ook de wethouders Eugster en Pauli deelnamen. Het gaat om een eenmalige subsidie.
fo
to © henk van esch, 3 februari 2010.