Start programma 'Hoofdstad van de Smaak'

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-02-2010 | Gewijzigd op: 05-02-2010
Vanmorgen - donderdag 4 februari 2010 - werd in de HAS aan de Onderwijsboulevard de aftrap gegeven van het evenementenjaar 'Hoofdstad van de smaak'. Daar gaven enkele  bestuursleden, onder wie de voorzitter van de Stichting 'Hoofdstad van de Smaak' Abel Slippens en Rein de Laat [directeur Streek-VVV] en de ZLTO-directeur Gerard van Oosten een toelichting op de aanpak, de achtergronden en de opzet van het programma van het jaar 2010, waarin 's-Hertogenbosch - na Amsterdam en Zwolle - is uitgeroepen tot  'Hoofdstad van de Smaak 2010'.

-Boven: Bestuursleden Rein de Laat [VVV-directeur en secretaris van de stichting] en de voorzitter van de stichting Hoofdstad van de Smaak Abel Slippens [r].
-Rechts boven: Het welkom door voorzitter Abel Slippens.
De overige leden van het stichtingsbestuur zijn Geert van de Ven, Pieter Bak, Mari Bloem, Paul Bleys en Fred Dijsselbloem [lid van de landelijke stuurgroep] en op de foto links Gerard van Oosten [ZLTO] en Rein de Laat [VVV-directeur].
-Rechts: de zaal die te klein was om alle genodigden  een plaatsje te kunnen bieden. Dat was voor burgemeester Rombouts aanleiding te reageren met : 'Ik heb in mijn leven al heel wat meegemaakt,  maar nog nooit zo'n hoge opkomst beleefd '. 

foto's © paul kriele, 4 februari 2010.

Slippens en een trotse burgemeeste Rombouts gingen nog even terug naar najaar 2009 toen in Utrecht na een treffende presentatie- de stad werd uitverkoren, wat op zijn beurt resulteerde, aldus de Sligro-directeur, in deze bijeenkomst.  Die bracht overigens ontzettend veel pers en veel betrokken gasten met zich mee.

Die belangstelling leidde bij de VVV-directeur tot een gelukkige uitspraak dat er zich al meer dan 100 gegadigden hebben gemeld voor een activiteit rond 'smaak' en rond met name regioproducten en Bourgondische gezelligheid en sfeer.

De HAS met zijn vooruitstrevende en voorbeeldige aanpak op het gebied van Food en Design was in dit spel gastheer. 


Voor boer Jasper Spierings uit Oss/Ravestein was er een erkenning. Uit handen van de ZLTO-directeur Gerard van Oosten mocht hij de lepel in ontvangst nemen die hoort bij de titel 'Smaakmaker van 2010', die voor het eerst werd uitgegeven..
Jasper, van de Landwinkel Spierings, had een perfecte presentatie ten tonele gevoerd. Met door kwinkslagen en zijwegen voorzien inzicht in zijn beroep dat in 2020 begon met een boxenstal voor koeien en uitgroeide tot een veelzijdig bedrijf aan de Ooiseweg in Oss met '..een ruim assortiment en eerlijke prijzen,' zoals hij het als niet geroutineerd spreker verwoordde. Jasper besloot met: 'Het mooiste van mijn bedrijf vind ik dat ik alles in eigen hand heb en mijn producten geen 400 km, zoals gewoonlijk, maar nog geen 100 meter behoeven af te leggen: van het bemesten van het land, het voederen van de brandrode runderen, het melken van de koeien en het maken van melk tot kaas.'
'Oh ja', tussen haakjes, zegt Slippens, 'voor de jonge vrouwen  onder ons, Jasper staat dit jaar kandidaat in het KRO tv-programma 'Streekboer zoekt streekvrouw'.

Het jaarprogramma van de 'Hoofdstad van de smaak' staat ook op www.denboschsmaakmakend.nl

Abel Slippens overhandigt aan burgemeester  Rombouts de jaarkalender van 'Hoofdstad van de Smaak'.
foto's © paul kriele, 4 februari 2010.
Burgemeester Rombouts doet Slippens symbolisch een typisch regioproduct - de koekwaus -cadeau.
 

Na de toespraak door Abel Slippens nam nog even een verlaat gearriveerde burgemeester Rombouts het woord  en reikte daarna aan Slippens de lepel 'Koekwaus' aan. Deze bijnaam voor een gekke [fratsen] Bosschenaar zal dit jaar ihkv 'Smaakstad' nog vele malen klinken, zei Rombouts, die de diverse aspecten van de aanpak van het evenementenjaar toelichtte. Maar dat programma is in al zijn details via de bovenstaande link te zien.

Slippens: 'In het jaarprogramma vragen we aandacht voor streekproducten en biologische producten met een hoogtepunt in september tijdens de 'Week van de Smaak', worden verbindingen gelegd naar streekproducten, ondernemers worden gestimuleerd in te haken op het thema. We we trachten wat er zich in Den Bosch afspeelt  verder over de stadsgrenzen heen te brengen.
Naast aandacht voor regioproducten leggen we ook accenten op [innovatie in] Food + Health,  gezondheidszorg [o.a. obesitas] en betrekken het onderwijs bij dit project. Dat valt hier niet moeilijk, doordat bijv. vandaag de HAS gastheer is. Later kon men aanschouwen hoe het onderwijs op de HAS  om gaat met Food en Health.

Slippens vervolgt: Het Bourgondisch karakter van de stad wordt ondersteund wat tot resultaat kan hebben: meer bezoeken, meer omzet en meer aandacht voor streekproducten. '

De Food/Designopleiding van de HAS

Onder toeziend oog van Ria de Ven..
foto's © paul kriele, 4 februari 2010
Het Food Design Center van de HAS, veelzijdig en soms ook veelkleurig, maar wel artistiek en creatief.
Veel leren koken en uitproberen, aldus Van de Ven Je kiest een vrucht of groente en sjoelt [voorgrond] daarbij het juiste kruid of smaakmaker bij..
met 1e jaars Marlène Morrenhof [l] en Lenniek Ouwerkerk [2e vl]. 

Na aflloop een rondleiding en hier en daar wat meesnoepen..van wat de studenten er van maken.

Onderste foto's met Jet Vossebeld: Kom netwerken bij 'Dropje'... Hoe leg je een netwerk aan en breng je werkgever en student of werkzoekende met elkaar in kontakt .Dat bedacht deze afgestudeerde zwart/witje van de HAS. Op een originele manier met dropstempels waarin je je naam zet en kandidaten daarop kunnen reageren [zie auto met foto's van sollicitanten].zie ook d esite van Vossebeld
foto © paul kriele, 4 februari 2010.

In het oog springende evenementen van de al meer dan 300 aangedragen ideeën en acties zijn:  een hotel van de smaak[Central] een museum [NbM] dat inhaakt op de regioproducten of een ontbijt voor 12 wijken dat gesereveerd wordt op de Markt en een carnavalslunch voor de -speciaal door de gemeente - genodigden  in de stadhuishal op carvavals zondag 14 februari 2010, culinaire wandelingen en fietstochten.
 Bij veel evenmenten komt een in opdracht van de stichting Hoofdstad van de Smaak gebouwde tuinbouwkas te staan als promotie van die regioproducten, zoals op het theaterfestival de Boulevard.

Terug naar boven