Geringe opkomst Naturalisatiedag 2006

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-08-2006 Op de naturalisatiedag een dag van welkom voor de nieuwe -uit vele delen van de wereld - merendeels gevluchte nieuwe bewoners van de gemeente 's-Hertogenbosch [en ook die uit Haren], waren maar 14 genodigden van de 119 komen opdagen. Er was ten eerste al een fout gemaakt in de uitnodiging die als tijdstip 15.00 uur aangaf. Als compensatie ontvingen degenen die al om 15.00 uur in het Bestuurscentrum aanwezig waren, een dinerbon. Maar er waren er ook bij die om 19.00 uur [de officiële aanvang] niet meer terugkeerden.

Loco-burgemeester Jetty Eugster sprak over de historische stad Den Bosch die veel te bieden heeft en ook over de economische stad die aan 90.000 mensen werk biedt. Eugster: 'We laten hier zien dat we een stad zijn. Ik hoop dat u zult ervaren dat u er goed aan heeft gedaan voor Den Bosch te kiezen en als het u goed bevalt dat we wederkerigheid aan elkaar hebben.' Daar duidde Eugster op deelname aan zaken die de gemeente aangaan en te bieden heeft, zoals bijv. het bezoeken van de gemeenteraadsvergadering en deelname aan vrijwilligerswerk. 

Tot slot werd het boekje 'Welkom' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgedeeld en een groepsfoto gemaakt.

De raadszaal van het Bestuurscentrum waar op donderdagavond 24 augustus 2006 de nieuwe genaturaliseerde bewoners van 's-Hertogenbosch [en ook Haren] door loco-burgemeester Jetty Eugster werden verwelkomd en toegesproken.
 
foto's © paul kriele, 24 augustus 2006.