Boek over Nederlands-Turkse rolmodellen

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-05-2010 | Gewijzigd op: 30-05-2010
De in Den Bosch gevestigde stichting 'de Nieuwe Generatie' heeft vrijdag 27 mei 2010 aan de bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht Yvonne van Rooy het eerste exemplaar van "Kijk niet naar onze afkomst, maar naar onze toekomst", aangeboden. Het bevat interviews met geslaagde Nederlanders vanTurkse afkomst.
Aan het boek, dat op initiatief van de Bossche Erdinç Saçan is geschreven, namen 6 verschillende journalisten deel die bijna 50 personen interviewden.

   
Enkele van de 47 geslaagde Nederlanders van Turkse afkomst die een voorbeeld willen zijn voor allochtoon of autochtoon. Hun levensverhaal staat vervat in een pas verschenen boek.
Initiatiefnemer Erdinç Saçan staat 2e van links in bruin pak
op foto's l- boven en re-onder.
 

De media letten vooral op allochtonen die moeizaam integreren. Daarom laat de Stichting De Nieuwe Generatie in dit  boek 47 succesvolle Turken aan het woord die een redelijk geslaagde loopbaan achter de rug hebben: van ondernemer via  wetenschapper naar topambtenaar. Deze personen kunnen voor iedereen, autochtoon of allochtoon, tot voorbeeld strekken. 
Gemakkelijk was hun loopbaan niet, zo blijkt uit de interviews. En daarom willen ze allochtonen die wat meer moeite hebben met het veroveren van een plaats in de samenleving, inspireren. Niet door te betuttelen, maar door hun eigen levensverhaal met hen te delen.
Diie verhalen komen van  onder meer professor Mehmet Aksit, marechausseeër Mustafa Bal, kandidaat-Kamerlid Yeþim Candan, muzikante Karsu Dönmez, officier van justitie Ayla Ekiz, miss Nederland Deniz Akkoyun, studentvoorzitter Halil Karaaslan, bankdirecteur Uður Pekdemir, topondernemer Atilay Uslu en financieel analist Mustafa Soykan die als student een beurs van twee ton weigerde omdat hij wars is van positieve discriminatie.

Stichting De Nieuwe Generatie heeft een zetel in Den Bosch met de Bossche bestuursleden: Amel el Madidi en Erdinçc Saçcan.
 voorzitter van de Stichting de Nieuwe Generatie, noemt de geïnterviewden rolmodellen, die stuk voor stuk in zichzelf geloven. "En dat ook van de samenleving vragen: kijk niet naar onze afkomst, maar naar onze toekomst."

Voor een impressie van de presentatie zie fotoalbum: http://www.sacan.nl/internetinsonu/27mei2010/boek


Terug naar boven