Verkeersonderzoek: tevredenheid over stadsbus

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-06-2010
Verkeersonderzoek
Wens van de ondervraagden:  meer [gratis] stadsbussen
.

foto © paul kriele, 23 maart 2010.
Uit een in 2009 gehouden verkeersonderzoek, waar 2500 personen aan delnamen, blijkt dat ruim de helft van de bewoners (zeer) tevreden is over het openbaar vervoer in de gemeente. Slechts één op de tien is (zeer) ontevreden. Het meest tevreden is men in De Groote Wielen. Het minst tevreden zijn de inwoners van Engelen.

Tevens hebben de ondervraagden een aantal suggesties gedaan om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Zo zijn genoemd de inzet van meer (gratis) bussen en het beter op tijd rijden van de bussen, betere fietsvoorzieningen (zoals gratis bewaakte stallingen) en meer en betere transferia (verruiming openingstijden).
Bereikbaarheid eigen buurt
De ondervraagden [90%] vinden dat hun buurt het best bereikbaar is met de fiets. Over de bereikbaarheid met de auto is ruim driekwart (zeer) tevreden. Iets meer dan de helft is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van hun eigen buurt met het openbaar vervoer.
Bereikbaarheid binnenstad
De binnenstad is het best bereikbaar met de fiets of brommer. Bijna negen op de tien bewoners beoordeelt dit als (zeer) goed. Over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto is men minder positief. Ruim een kwart beoordeelt dit als (zeer) slecht.