Den Bosch opnieuw: veiliger

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-06-2010 | Gewijzigd op: 17-06-2010
Het jaarverslag van de politie over veiligheid 2009, officieel de 'Veiligheidsmonitor 2009' is erg positief over de veiligheidssituatie in de stad, die wederom steeg. Dat wordt gestaafd met het veiligheidsindexcijfer, waarin alle elementen - delicten en criminaliteit - zijn verenigd, Het cijfer is sedert 2002 nog nooit zo hoog geweest. Met name in de zwakkere wijken, zoals Graafsewijk, Noord en West verbeterde de veiligheid opvallend.
eigen rapportcijfer
De bewoners zelf kunnen met een cijfer dat veiligheidsgevoel aangeven. Dat cijfer liep vorig jaar iets terug: met 0,3 naar 6,7.
De bewoners noemen bijvoorbeeld inbraken [met name Muntel/Vliert] en openbare dronkenschap [ook Muntel/Vliert, Rosmalen-Noord en de Graafsewijk] als onveilige elementen.
De Bartjes, Hofdstad, de binnenstad en West krijgen extra aandacht van de gemeente en de politie om dat cijfer op te krikken. Bij die cijfers scoort de Hambaken qua overlast nog steeds hoog. Daar  is een intensieve aanpak op gericht, onder meer met straatcoaches en extra aandacht voor de Marokkaanse risicojongeren.

Door een verscherpte aanpak van veelplegers zijn de cijfers van de door deze groep gepleegde misdaden [met name vermogensdelicten] iets afgenomen, zowel bij de veelplegers als bij de zeer actieve veelplegers, zoals het rapport schrijft. Het overzicht registreert een lichte toename van het aantal minderjarige [12 t/m 18 jaar] veelplegers, waarvan de helft bestaat uit Marokkanen.