Overschot aan kantoren

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-07-2010 | Gewijzigd op: 25-07-2010
Uit een gemeentelijke inventarisatie blijkt dat de stad een overaanbod aan, ofwel teveel leegstaande kantoren heeft.
Bijvoorbeeld op de Hambaken [Blue Star office aan de Hambakenwetering], aan de Kooikersweg [Belastingkantoor] en op de Koningsweg [Essentkantoor] en van Würth [Moeskampweg] staan kantoren leeg.
Er zouden al gedurende drie jaar 27 kantoren leeg staan. Daarbij zijn zelfs panden op industrieparken, die door die ongunstige locatie niet eens nog geschikt zijn om als kantoor te dienen.

-Boven: De uitbreiding van [toen de ] PNEM, nu Essent aan de Koningsweg dat op de nominatie staat een facelift te krijgen.
-Rechts boven: Kantoortgebouw aan de Kooikersweg 1-c staat niet leeg. Maar het Belastingkantoor aan de Kooikersweg 1 [niet op de foto] wel.
-Op het tamelijk nieuwe en steeds vernieuwende Pettelaarpark staat nooit een kantoor leeg. Als dat wel zo is dient zich spooedig een nieuwe kandidaat aan. 


foto's © paul kriele, 13 juni 2006 [boven] en 17 november 2008 [r-boven] en 4 juni 2009 [rechts].
.

Den Bosch komt landelijk gezien met deze leegstand, die ruim 100.000 m² beslaat, op de 13e plaats.
De trend laat zien dat in voormalige kantoren woningen worden ingericht. Voorbeelden daarvan zijn:  'WonenaandeZuidwal.nl [Beurdsestraat/Zuidwal] van Heijmans, de voormalige kantoren van de Gemeente [Pastoor de Kroonstraat] en het complex van het waterleidingbedrijf Oost-Brabant [Verwersstraat/Lange Putstraat], dat door Groenewoud wordt verbouwd.
Maar voor studenten wordt -ondanks de kritiek daarop uit de jongeren/kraakwereld - weinig tot niets tot woonruimte verbouwd, zo blijkt uit de inventarisatie.

Verbouw kloosters
Buiten deze orde, maar wel markant te noemen, is dat  in de stad al wel diverse kloosters/schoolgebouwen [Nemiusstraat, Mariënburg en Papenhulst/Choorstraat] tot woonruimten zijn verbouwd. Een verschijnsel dat alleen maar toe zal nemen door de vergrijzing onder de religieuzen.

-Boven: Verbouw en nieuwbouw van/bij het Claraklooster eind jaren tachtig.
-Rechts boven: Opknappen kloostergebouw van de paters Redemptoristen in de St.Josephstraat.
-Deels sloop en deels herbouw schoolgebouwen van het Mariënburgcomplex tot appartementen.

foto's © gerard monté, 27 juni 2004. en
paul kriele 22 december 2005 [rechts] en 2 april 2009 [r-boven].
 

Al in een vroeg stadium [jaren 80] werden de kloosters van de Redemptoristen [St.Josephstraat] en van de Theresianen [Claraklooster]  tot woningen geschikt gemaakt.

Terug naar boven