400 jaar Marokko in Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2005 400 jaar Marokko in Den Bosch  dd. 15 december 2005
Van vrijdag 16 t/m zondag 18 december 2005 zijn er uiteenlopende kennismakingsbijeenkomsten onder het motto 'Beleef Marokko in 's-Hertogenbosch. De ontmoeting met een andere cultuur staat voorop. De kennismaking verloopt middels een een drankje en een hapje op:
-vrijdag 16 december 2005 [17.00-20.00 uur] in de Brede Bossche School Hambaken met als onderwerp Toerisme in Marokko.
-op zaterdag 17 december 2005 [13.00-17.00 uur]: in het Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel Motto Culinair Marokko. 
-op zondag 18 december 2005 [10.00-14.00 uur] Brede Bossche School 'de Graaf' aan de Graafseweg motto sport en spel.voor de basisschoolleerlingen en hun ouders.  
Ook zondag 18 december 2005 [13.00-17.00 uur]: in het Educatief Centrum Hintham/ de Biechten Cultureel Marokko.

Trotse Marokkanen in beeld over werkproject Marokko/  dd.  15 december 2005.
In het kantoorpand van de Welzijnsorganisatie Divers kwamen donderdagmiddag 15 december 2005 een twaalftal Marokkaanse jongens in beeld die in mei 2005 voor een leerwerkkamp in Marokko waren geweest.
Met subsidie van de gemeente en Divers en met een eigen bijdragen hadden zij zich daar ingezet bij het opknappen van een schoolpad en bij de aanleg van een voetbal/volleybalveld. 
In eerste instantie waren ze bij aankomst geschrokken van de omstandigheden: behalve de warmte viel hen ook het werk tegen omdat het zwaar was met stenen en kapotte kruiwagens te moeten sjouwen en omdat het werk heel anders was dan zij zich, als bijv. schilder of loodgieter, hadden voorgesteld.

In het bureau van Divers was voor deze gelegeheid ook een klein expositie ingericht over de werkzaamheden van de jongelui in Al Hoceima. Ook twee wijkagenten, die met hen in kontakt staat, kwam even de presentatie van het leerwerkkamp bijwonen.

foto's © paul kriele, 16 december 2005.

Werkkamp in Marokko op video vastgelegd
Achteraf, bij de presentatie in het kantoor van Divers, waar zij vertelden over die ervaring en een eigen video ‘Over de grenzen heen’ lieten zien, is hun houding nog onhandig en –lacherig - trots. Jongerenwerker Khalid zegt over die houding, dat ’.. het al een prestatie is dat ze hier voor een publiek staan en hun ervaringen willen vertellen. ‘ Tot de toehoorders behoorden, ambtenaren, jeugdwerkers, de pers en twee wijkagenten.
Met twee jongeren werkers - Khalid Ahdidouci en Gunther Baelen hebben ze in de gloeiende hitte bij de scholen in Sidi Bouiaff en in Al Hoceima als stratenmakers gewerkt. Er werden tussendoor ook contacten gelegd met de plaatselijke bevolking. In hun enthousiasme kregen ze zelfs hulp van de schooljeugd. 
Maar ondanks hun Marokkaanse afkomst werden ze toch als Nederlander gezien. Zelf bleven zij zich Marokkaans voelen. Hun ideaalbeeld van Marokko als vakantieland is wel wat bijgestuurd.
 
Het certificaat dat herinnert aan het leerwerkkamp in Marokko van mei 2005.

foto's © paul kriele, 16 december 2005.
 

Op het eind van hun project werden ze door de plaatselijke schoolleiding gefêteerd en in een officiële toespraak bedankt. Met een gejuich en applaus toonde ook de schooljeugd hen hun dank. 

In hun mondeling verteld verslag komt tot uiting dat het in Nederland beter is: betere opleidingsmogelijkheden, betere kansen, gemakkelijker geld te verdienen met ook nog eens beter materiaal.
Belangrijk voor henzelf is dat zij een andere kijk hebben gekregen op Marokko én Nederland, en dat zij zelf hun kansen zijn gaan benutten. In alle opzichten is hun eigenwaarde toegenomen. Bovendien willen zij hun ervaringen en hun inzicht ook aan andere Marokkaanse jongens overbrengen, zoals uit hun toelichting blijkt.

Twee jongens - Jaonad en Aymen- zijn zodanig positief beïnvloed door dit leerwerkkamp, dat zij een opleiding Sociaal Cultureel Werk [SCW] aan het Koning Willem 1-College hebben opgepakt. Anderen zijn een studie aangevangen. En weer anderen, die helmaal niet op school zaten, volgen nu onderwijs. 
De groep bestond uit twaalf jongens, al of niet hangjongeren, die afkomstig zijn uit de Kruiskamp en de Hambaken en die elkaars rivalen waren. Door dit project zijn ze elkaar gaan accepteren en is er vriendschap ontstaan.
Zoals een van hen het samenvat: Nederland biedt je alle mogelijkheden, maar je moet het wel zelf doen.
De jongens gaan op eigen initiatief de presentatie tonen op scholen, in de Hambaken en in de Kruiskamp waar ze vandaan komen, bij het Marokkaans comité en bij de winkeliers waar ze eerst tot overlast waren. 
Dankzij dit project is het contact met de ouders en de schoolleiding intensiever geworden, aldus Khalid. Thuis en op school zegt men dat de jongens merkbaar van karakter en mentaliteit zijn veranderd. 
In ieder geval blijven de jongerenwerkers van Divers hen intensief volgen. 
© paul kriele, 15 december 2005.
 -----------------------------


Terug naar boven